ALEV IB DP Aday Okulu için hazırlanılan materyallerde aşağıdaki linklerden alıntılar yapılmış ve yararlanılmıştır.

The following links have been used in the documents  prepared: