Okulumuz eğitim anlayışını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünden alır. Yönetim kadromuz ve öğretmenlerimiz bu anlayışa bağlı kalarak öğrencilerimize bilimin, sanatın ve sporun kapısını aralama gayretindedir. IB Diploma Programının da uygulandığı okulumuzda dünyadaki gelişmelere uyum sağlayan, farklı kültürlere ve fikirlere saygılı, öz eleştiri yapabilen ve bunun yanı sıra öz güveni yüksek, çağdaş gençler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda eğitimdeki amaçlarımız:

  • Öğrencilerimizi; Atatürk ilkelerine bağlı, laikliğe ve demokrasiye inanan, vicdani ve ahlaki sorumluluğa sahip bireyler olarak yetiştirmek,
  • Başta Almanca olmak üzere iki yabancı dille okulumuzdan mezun etmek,
  • Ana dilini yetkin şekilde kullanan, okuduğunu anlayan, kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışında yüksek öğrenim görebilecek yetkinliğe ulaştırmak,
  • Edebiyata ve sanatın her alanına ilgi duymalarını sağlamak ve bu alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanımak,
  • Analitik düşünebilme becerisi kazandırmak,
  • Bilimsel projeler üretebilmelerine ve bunları geliştirmelerine olanak tanımaktır.

Ayrıca okulumuz, perma kültür vb. faaliyetleriyle öğrencilere; doğaya, ekosisteme ve tarımsal üretime karşı duyarlılık kazandırmaya çalışır. Şiir dinletileri, oratoryo, dans ve tiyatro çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırmayı hedefler ve çeşitli kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapar.

Lisede Yaşam