HEDEFLERİMİZ

 • Türkçeyi doğru ve akıcı kullanan, okuduğunu ve dinlediğini yorumlayan,
 • Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra Türk ve dünya edebiyatının baş eserlerini tanıyan,
 • Olayları neden-sonuç ilişkisine göre yorumlayabilen,
 • Sosyal anlamda becerilerini ortaya koyan,
 • Estetik yönü gelişmiş,
 • Sanat ve kültür eserlerine duyarlı,
 • Farkındalığı yüksek,
 • Ana diline ve kültürüne bilinçle sahip çıkan,
 • Yorum ve karşılaştırma gücü yüksek,
 • Çevresine ve doğaya duyarlı,
 • Sanata, farklı kültür ve inançlara saygılı,
 • Ülke ve dünya güncelini izleyen,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı ortamlarda tartışabilen,
 • Toplum karşısında kendini ifade edebilen,
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

ETKİNLİKLERLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Ortaöğretim öğrencilerini, temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca LİSELER ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması her yıl ocak ayında gerçekleştirilmekte, projesi olan öğrencilerimize konuyla ilgili rehberlik yapılmaktadır.

Türkçe-Edebiyat bölümü olarak okuyan, sorgulayan, yorumlayan ve tüm bu becerileri yazıya aktarabilen bireyler yetiştirmek, bu amaçla öğrencilerimizin kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılmasını sağlamak önem verdiğimiz konulardan biridir.

Teması her yıl farklılaşan ve yine her yıl nisan ayında yapılan sempozyumumuzun amacı:

– Farklı okullardan gelen öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,

– Disiplinler arası etkileşimi branşların tamamına yaymak ve okullar arası boyuta taşımak,

– Öğrencilerin farklı okullardan arkadaş edinmelerine olanak tanımak,

– Öğrencilerin araştırma, bilimsel makale yazma ve bu makaleyi topluluk önünde sunma yetilerini geliştirmektir.

Özel ALEV Lisesinde bu yıl da münazara yarışmaları Avrupa Parlamenter Sisteme göre yapılacak. Hükümet ve muhalefet gruplarının yer aldığı bu sistemde, hükümet grubu tezi ortaya koyacak, muhalefet grubu ise bu teze karşılık bir antitez geliştirecek. En önemli şeyin, karşı tarafın argümanlarını çürütmek olduğu bu yarışma; hazırlık sınıfları ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşecek. Münazara yarışmalarımızda amaç; savunulan düşünceyi, ana dili etkili kullanarak ortaya koymaktır. İkna becerisini geliştirmek, topluluk karşısında kendinden emin konuşmayı ve karşıt fikir oluşturabilmeyi sağlamak da öğrencinin kazanmasını istediğimiz yönleridir.

Her yıl Türkçe, Almanca, İngilizce olmak üzere üç dilde gerçekleştirilen şiir dinletisinde; şiir okuma becerisini sahne atmosferiyle birleştirmek, öğrencinin kültürel ve estetik duyarlılığını geliştirmek, işitsel ve görsel anlamda dinleyicilere hoş vakit geçirtmek etkinliğin amacını oluşturur.

Oratoryo ve dramatizasyon çalışmalarının ağırlık kazandığı törenlerde amacımız; öğrencilerin sahne becerilerini kazanabilmesi, metne bağlı kalmadan bu becerileri sahnede sergileyebilmesi ve çalışmalardaki her türlü ihtiyaca destek verebilmesidir.

– 3 Mayıs Perşembe: Galata Mevlevihanesi-Beyoğlu (10. Sınıflar)

– 12 Nisan Perşembe: Tevfik Fikret Müzesi-Aşiyan (11. Sınıflar)

– 10 Mayıs Perşembe: Masumiyet Müzesi-Beyoğlu (11. Sınıflar)