HEDEFLERİMİZ

Hedefimiz içinde yaşadığı dünyanın ve ülkenin; kültürel, tarihsel, sosyal özelliklerini, düşünce ve inanç sistemlerini, fiziki ve beşeri özelliklerini; neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayan, analiz ve yorum yapan, sorgulayan, araştıran, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve teknolojik araçları etkin kullanabilen, Cumhuriyet’in getirdiği kazanımlara sahip çıkacak bireyler yetiştirmektir.

ETKİNLİKLERLE SOSYAL BİLİMLER

 • Liseler Arası Kısa Film Yarışması
 • Atıklar ve Geri Dönüşüm Projesi
 • Harita Okuma ve Orienteering Etkinliği
 • Türk Kültürü Projesi
 • Bioçeşitlilik, Teraryum Etkinliği ve Botanik Bahçesi Gezisi
 • Canlı Mumya Müzesi Etkinliği
 • “Sözlü Tarih” Tarih Vakfı Projesi
 • “Kitaplara Ses Ver” Projesi – Görme engeliler için kitap okuma etkinliği
 • “Kardeşime Atatürk’ü Anlatıyorum” Etkinliği
 • Tarih Günü Etkinliği, Avrupa Gençlik Parlamentosu (EVP )
 • Sokak Hayvanları için Kedi Evi Yapımı

GEZİLER

 • Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstütüsü ve Kandilli Rasathanesi Gezisi
 • Arkeoloji Müzesi
 • Topkapı Sarayı ve Galata Mevlevihanesi Gezisi
 • Batı Karadeniz Arazi Çalışması
 • Sapanca Gölü ve Maşukiye Vadisi Arazi Çalışması