FELSEFEMİZ

Doğa ile iç içe olmak, onunla barışık yaşamak ancak ve ancak onun dilini anlamakla mümkündür. Galileo’nun dediği gibi “Doğa matematik dilinde konuşur.” Matematik branşlar arası evrensel bir dil olarak insanlar arasında kullanılır. Mantığın dili olarak da adlandırılabilir.

Bölüm olarak felsefemiz matematiğin bu özelliğini kullanarak öğrencilerin düzgün okuma yetisini geliştirmek; bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama, sorun çözme yeteneklerini desteklemektir.

ETKİNLİKLERLE MATEMATİK

Hedef: Binlerce yıllık zeka ve strateji oyunu mangalanın tanıtılması ve öğretilmesi.

Öğrencilerimize, binlerce yıllık zeka ve strateji oyunu mangalanın yanında, günümüzde tasarlanmış bir strateji oyununu olan koridor oyununun, nostaljik oyunlarımızdan 9 taş oyununun tanıtılması ve müsabakalarının yapılması yanında Mini Satranç Turnuvası gerçekleştirmek ve matematikle ilgili paylaşımlarda bulunmak; öğrencilerimize GO oyunu, abalon oyunu, quadro oyunu, katamino oyunu  gibi farklı oyunları da tanıtıp ilgilerini çekmek matematik haftasındaki amacımızdır.

Hedef: Küçük bir alanda kendi imkânlarımızla hiçbir kimyasal ve gübre kullanmadan tarım yapabileceğimizi göstermek ve alınan ürünün değerlendirilmesini yapmak.

Bölüm olarak gelişen teknolojileri takip etmek, öğrencilerimize daha güncel ve etkin eğitim verebilmek için bu eğitime katıldık. Matematik, fen, mühendislik ve teknolojiyi bütünsel olarak kavratan STEM eğitimi ve IB sınıflarımızda kullandığımız TI84CE ve TI NspireCX cihazlarının etkin kullanım eğitimlerini aldık.

Sezin Okullarının 50. yılı için bir sosyal sorumluluk düşüncesinden yola çıkarak hazırlanan Sezinteach21 “21.Yüzyıl Eğitim Sempozyumu”daki çalıştay ve panel içerikleri:

 • “Teknolojiyi Öğretim ve Öğrenmeye Entegre Etmek için Yenilikçi Çözümler” semineri
 • “21.Yüzyılın İnsanını Yetiştirmek” – Prof.Dr. Ayla Oktay
 • “Geliştiren Eğitim ve Öğretmen Olmak” – Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu
 • “Sınırlı Olmayan Okul” – Prof. Edith Ackermann
 • Panel: “Öğretimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik”
 • İş birliğini Teşvik Etmek için Teknolojiyi Kullanmak
 • Farklılaştırılmış Öğrenme
 • Şehri Öğrenme Ortamı Olarak Kullanma
 • İlerlemeci Sınıf Ortamı Oluşturma
 • Tasarımcı Düşünce Modeli ve Yenilikçi Eğitim
 • Eğitim Programlarının Sanatla Birleşimi
 • Sanatla Dil Bilimi Derslerini Birleştirmede Yenilikçi Proje Yaklaşımı

 

MATEMATİK PROJELERİMİZ

Bu projede amaç, kentin bir parçası olan okulun atıl alanlarını permakültür ilkelerine uygun bir biçimde yeniden tasarlayarak ve dönüştürerek bir gıda ormanı ve bostan oluşturmaktır. Bir gıda ormanı ya da orman bahçesi, tıpkı doğal bir ormanda olduğu gibi birçok farklı türde ağaç ve bitkiyi içerir fakat onun doğal bir ormandan farkı, yenebilir ürünler veren ağaç ve bitkilerden oluşması ve tasarımcısının “insan” olmasıdır. Orman bahçesi tasarımı, bizzat doğadan devşirildiğinden doğadaki gibi çeşitlilik gösterir ve çok işlevli öğeler içerir. Öğeler; kendilerine ve bize fayda sağlayacak şekilde tasarıma yerleştirilirler ve temelde amaç, aynen doğadaki gibi neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve kendi kendine sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkarmaktır. Gıda ormanı tasarımı ve tasarım uygulaması ister kırsalda ister kentte olsun, çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe çok iyi bir örnektir.

İklim değişiklikleri ve çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı günümüzde permakültür, basit ve hayati uygulamalarıyla bize kırsal ve kent ölçeğinde çözümlere odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Permakültürü kısaca tanımlamak istersek “etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarım bilimi” diyebiliriz. Okul bahçesinde planlanan orman ve bostanlar; doğanın çeşitliliği ve kentsel sürdürülebilirliğin yanı sıra karbon ayak izi, tüketim ve çöp kültürü, kentteki enerji döngüsü ve atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konularda ilgi uyandırmayı ve kent ölçeğinde de gıda üreten ve havayı temizleyen ve tabi ki bize esenlik veren orman alanlarının yaratılmasının mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Projenin amacı y = a x2 + b x + c  parabolünün y = k   gibi bir doğru ile arasında kalan bölgede yer alan en büyük alana sahip dikdörtgenin alanını türev kullanmadan hesaplama yöntemi oluşturmaktır.

Projenin Amacı: Amacımız, Maclaurin seri yöntemindeki ardışık ve yüksek mertebeli türevleri kullanmadan fonksiyonların seri çözümüne ulaşan daha pratik bir çözüm tekniği bulmak.

. Boyutlar: Hedefimiz: 1, 2, 3, ve 4 boyutu algılatacak maketler üretmek.

Tamamen eğitim amaçlı kurulan bir kurumdur. Adını ilk duyduğunuzda “Bu nasıl bir köy ismi?” diyebilirsiniz fakat tam anlamıyla Matematik Köyü. Burası matematik alanında faaliyet gösteren bir eğitim öğretim kurumudur. Amacımız öğrencilerimizin değişik ortamlarda eğitim almasını sağlamak, sadece matematik düşünen ve bu işle uğraşanların tecrübelerinden faydalanma imkanı bulmalarıdır.

CERN’ün kuruluş ve araştırmalarının amacı; evreni açıklama ve anlamamızı geliştirmek, parçacıkları çalışmak, maddeyi ve onu bir araya getiren etmenleri incelemek olarak belirtiliyor. Ayrıca kalıcı + konuk/dönemsel çalışanları kabaca hesaplayınca 100’den fazla ülkeden 12.000’e yakın bilim insanını devasa kampüslerinde barındırıyor. Kampüsler gerçekten de araba ile uzun uzun gezilecek kadar büyük. Kuruluş amacı  “insan bilgisini hep daha ileriye götürme” ilkesine uygun sayısız araştırma yapmak. Bu araştırmaların sonucu harika fizik buluşları olduğu gibi günlük hayatta işimize yarayacak (kanser tedavi alanında, yazılım alanında veya bina yalıtım alanında vb) teknolojiler geliştirmektir.

Hem biraz parçacık fiziğini ve matematiğini dinlemek hem evrenin yolculuğunu öğrenmek hem de bu  bilimsel ortamda bulunup umut ve ilham almak gezimizin amacıdır.