HEDEFLERİMİZ

· Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaktan öte İngilizce düşünüp İngilizce konuşan, okuduğunu ve konuştuğunu Türkçeden çevirmeden doğru ve akıcı bir şekilde anlayan ve ifade eden ve dinlediğini yorumlayan,

· İngilizce derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra, İngiliz ve dünya edebiyatının kabul görmüş edebi değeri olan başlıca eserlerini, orijinal dilde okuyan ve yorumlayabilen,

· Global dünyada kabul gören bir dil olan İngilizcenin öğrenilmesi ile farklı kültürlerin, toplumların, alışkanlıkların sentezlenmesi ile farkındalık yaratabilen,

· Olaylara yüzeysel yaklaşmak yerine, neden-sonuç ilişkisine göre sorgulayabilen,

· Hazır bilgiyi ezberletmek yerine bilgiye kendisi ulaşabilen,

· Özgüveni gelişmiş, öğrendiğini korkusuzca uygulamaya istekli ve hevesli olan,

· Gramer kurallarına uygun standart düz yazı yazmak yerine, farklı yazım tekniklerini uygulatarak, günlük hayatın her aşamasında gerekli olan belgeleri yazabilmeyi, fikrini savuna bilmeyi ve ikna edebilmeyi başarabilen,

· Sadece yurt içindeki gündemi değil, global dünyadaki gündemi takip edebilen ve çeşitli konularda farklı bakış açılarıyla fikirler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

University of Cambridge Esol Exams

Öğrencilerimiz, British Side, British Council ve ETS işbirliği ile düzenlenen ve belirli aşamalardan sonra ulaşılan seviyenin uluslararası boyuta kabul gördüğü, aşağıda belirtilen sınavlara hazırlanarak başvurabilmektedirler;

PET, FCE, IELTS ve TOEFL

Ayrıca, bu sınavlara hazırlık amacıyla okulumuzda etütler düzenleyerek öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini artırılması ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

IBDP ENGLISH B

Okulumuzda da 11. sınıftan itibaren dünyanın birçok ülkesinde uluslararası düzeyde üniversiteye giriş sağlayan IB Diploma Programı uygulanmakta, İngilizce dersi “Language B-High Level” olarak verilmekte ve genel İngilizce dersinin hedefleri bununla örtüşmektedir. İki yıllık eğitim sürecinde belirli bakış açıları ve amaçlar gözönünde bulundurulmaktadır.

Öğrenme süreci 5 anabaşlık etrafında işlenmektedir. Bu ana başlıklar İletişim ve Medya, Çevresel Sorunlar, Sosyal İlişkiler, Sağlık ve Kültürel Çeşitlilik. Bu ana başlıklar işlernirken gerekli verilere ulaşabilmek için dergiler, gazeteler, makaleler, internet, kitaplar ve filmler gibi kaynaklara başvurulmaktadır. Dersin kapsamında ayrıca iki edebi eser hedeflenen dilde okunarak detaylı olarak irdelenmektedir.

ETKİNLİKLERLE İNGİLİZCE

Uluslararası bilinçli bireyler olarak öğrencilerimiz düzenli olarak Model Birleşmiş Milletler Kulübü (Model United Nations, MUN) konferanslarına katılmaktadır. MUN konferansları, lise öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler’ deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini üstlendiği, akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimi ve paylaşımı sağladığı bir platformdur. Dünya ya farklı bakış açılarından bakmayı öğrenen öğrencilerimiz dört gün süren bu konferanslarda önceden atanmış oldukları ülkeleri temsil ederler ve çeşitli ödüllerle dönerler.

Öğrencilerimize kitap okuma sevgisini aşılamak için yapılan bir etkinliktir. Gruplar halinde 3 farklı kitap seçilir, her bir grup kendi kitabını okuma bölümlerine ayırır, grup üyelerine görev kartları verilir ve buluşma gününe kadar okunması gereken sayfalar görevler göz önünde bulundurularak okunur. Okuma kulübü buluşmasında gruplar kendi aralarında okunan sayfaları görevlerini ve bulgularını paylaşarak tartışır. Bu çalışma sayesinde öğrenciler okuma alışkanlıklarını geliştirirken okuduklarını sorgulamayı, araştırmayı, derine inmeyi ve hayat ile bağlantı kurmayı öğrenirler.

Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinden konuşma ve anlama yetilerini geliştirmek amacıyla İngilizce münazara yapılmaktadır. Öğrenciler seçilen belirli konulara önceden hazırlanarak takımlar halinde münazara yapmaktadırlar.

Amacı kültür, spor, bilim ve dilin insanların yaşamlarına olan etkilerini göstermek ve önemli olaylara ilgi çekip öğrencilerimizin farkındalığını artırmak olan Quiz Show’u geleneksel olarak her yıl gerçekleştirmekteyiz.

Bu yıl Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça olarak dört dilde gerçekleştireceğimiz şiir dinletimizin teması “ayrılık” olarak belirlenmiştir. Şiir okuma becerisini sahne atmosferiyle birleştirmek, öğrencinin kültürel ve estetik duyarlılığını geliştirmek, işitsel ve görsel anlamda dinleyicilere hoş vakit geçirtmek etkinliğimizin amacını oluşturur.