“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”

                                                                                    Mustafa Kemal ATATÜRK                                                                                                                                                              (1923 – Ankara Halkevi)

Görsel Sanatlar dersi bilgiyi sorgulayan, özgün ve özgür düşünen bireylerin yetişmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda,

  • Sanat ve sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Bu yolla estetik duyarlılık kazanmak,
  • Sanatsal yaratıcılığı geliştirmek,
  • Evrensel düşünceye sahip bireyler olarak güzel sanatların önemini kavramak,
  • Kültürel çeşitliliğe saygı duymak,
  • Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmak,
  • Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirmek,
  • Doğayı seven, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı bir kişiliğe sahip olmak en önemli amaçlarımızdandır.

Öğretim Uygulamalarımız:

Görsel sanatlar dersinde nokta-çizgi, ışık-gölge, form–biçim uygulamaları üzerinde kara kalem ve renkli resim tekniklerinin yanı sıra plastik sanatların kapsadığı birçok teknikle çalışmalar yapmaktayız.

Resim derslerinin dışında seramik atölyemizde de seramik etkinliği öğrencilerimiz ile çalışmalar yürütmekteyiz.