MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi sürekli gelişen ve değişen dünyaya kolay uyum göstermelerini sağlamak, karşılaştıkları olayları bir bilim insanı edasıyla analiz edip günlük olaylarda bile fizik, kimya ve biyoloji bağlantısı kurabilmeyi öğretmek, öğrencilerimize sürekli gelişmekte olan modern ve teknolojik dünyaya  hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlamak, yaşadıkları ve gözlemledikleri olayları sebep-sonuç ilişkisi ve akademik becerilerini kullanarak çözümleyebilecek yetiye sahip olmalarını sağlamak temel varlık sebebimizdir.

VİZYONUMUZ

Fen Bilimleri Bölümünün Hedefleri:

 • Öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel araştırmaların nasıl yapılabileceğini öğretmek,
 • Fen derslerine karşı ilgi uyandırmak,
 • Günlük hayattaki gerçekleşen olayları fen dersleri sayesinde rahatça açıklayabilme becerisi kazandırmak,
 • Fen Bilimleri disiplinleri olan Fizik, Kimya ve Biyoloji arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olmak,
 • Bilimsel verilerin nasıl toplanacağını, nasıl düzenleneceğini, nasıl analiz edileceğini ve bu verilerin tablo veya şekillerle nasıl ifade edileceğini kavratmak,
 • Deney ve araştırmaların sonuçlarını gösteren grafiklerin hazırlanıp nasıl  yorumlanacağını ifade etmek,
 • Fen derslerinin  teknolojik uygulamalardaki rolünün neler olduğunu göstermek,
 • Doğada gerçekleşen olaylara değişik açılardan bakabilme yeteneği kazandırmaktır.

Özel ALEV Lisesi Öğrencileri Deneyerek Öğreniyor!

ALEV Lisesi öğrencileri; fizik, kimya ve biyoloji derslerinde öğrendikleri konuları laboratuvarda deney yaparak pekiştiriyorlar.

Eğitimde “yaparak, yaşayarak öğrenme” tekniğini benimseyen kurumumuz; fen derslerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle deneyler yapıyor.

Öğrencilerimiz bu deneylerle hem önümüzdeki yıllarda yapacakları IB çalışmalarına hazırlanıyor hem de eğlenerek öğrenmenin tadına varıyorlar.

ETKİNLİKLERLE FEN BİLİMLERİ

 • Tekno-Fen Günü
 • Ulusal ve uluslararası laboratuvar yarışmalarına katılım
 • Cern Gezisi

KULÜPLERİMİZ

 • Robotik Kulübü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü
 • Kuş Gözlem Kulübü