Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen, Türkçe’nin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizce’yi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan, Orff yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları içselleştiren; akademik birikimlerinin yanında, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen, evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı; özgüveni yüksek; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere, tüm eğitim basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık sebebimizdir.