İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“Kanun”) 11. ve devamındaki maddeleri gereğince kişisel veri sahibi için tanınmış olan hakların kendisine kullandırılabilmesi için veri sorumlusu olan ALEV Eğitim A.Ş. (kısaca “Veri Sorumlusu”) tarafından  hazırlanmıştır.Forma ulaşmak için tıklayınız.