Avusturya Liseliler Vakfı, 1994’te kültürel alanda ve iş hayatında önemli yerler edinmiş St. Georg Avusturya Lisesi mezunları tarafından kurulmuştur. Aldıkları köklü eğitimi gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan kurucular; vakıf faaliyet alanını eğitim, kültür ve sanat olarak belirlemişlerdir. Bu amaç doğrultusunda, içinde ana sınıfının da yer aldığı Özel ALEV İlköğretim Okulu 1998 yılında, İstanbul Bahçelievler’de, eğitim-öğretime başlamıştır.

Açılışından bir yıl sonra yaşanan büyük depremden dolayı okulun taşınması gündeme gelmiş ve Ömerli’de tahsis edilen 50 dönümlük araziye prefabriklerden oluşan yeni okul yerleşkesi inşa edilmiştir. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında yeni yerleşkeye geçilmiş; inşası süratle tamamlanan, gerekli donanımlara sahip ilköğretim binası 2001-2002 yılında eğitim-öğretime açılmıştır.

Kesintisiz eğitim amacıyla dünya kültürlerine açık, akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel alanda gelişmiş, düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen, insana ve doğaya duyarlı, dürüst, sorumlu gençlerin yetiştirileceği Özel ALEV Lisesi 2002-2003 eğitim-öğretim yılında hizmete girmiş, 2012-2013 yılında ise aynı kampüste yapımı tamamlanan binasına taşınmıştır.

2003-2004 yılında, kendi binasının tamamlanmasının ardından Özel ALEV Anaokulunun da açılmasıyla ALEV eğitim zinciri tamamlanmıştır.

Özel ALEV Okulları; Avusturya Liselilerin aldıkları eğitim ve kültürün devamlılığının sağlanması, yaşam boyu öğrenme bilinciyle potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen; Türkçenin yanında hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan; Orff-Schulwerk yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları içselleştiren; akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen; evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı; öz güveni yüksek; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirerek geleceğe emin adımlarla yürümekte ve geleceğe yön vermektedir.