Her öğrenci haftanın belirlenen bir gününün son iki dersinde sosyal etkinliklere katılır. Sosyal etkinliklerin sınıf seviyelerine göre işleyiş biçimi farklılık gösterir.

. Birinci Sınıflar

Okulumuzda birinci sınıf öğrencilerimizin temel gelişimlerini hedef alan dört farklı etkinlik seçilmiştir. Öğrenciler sınıfça beşer haftalık periyotlarla dönüşümlü olarak bu etkinliklere katılırlar. Etkinliklerde amaç, öğrencilerin çeşitli alanlardaki temel gelişimlerine yardımcı olmaktır.

Etkinlikler: Jimnastik, Yaratıcı Drama, Satranç, Perküsyon

. İkinci Sınıflar

İkinci sınıf öğrencileri için beş dönüşümlü, iki dönüşümsüz etkinlik hazırlanmıştır.

Dönüşümlü Etkinliklerin Uygulanışı

Bu etkinliklere öğrenciler sınıfça katılırlar ve her etkinliğe dört hafta süreyle devam ederler (örneğin ilk dört hafta satranç oynayıp ikinci dört hafta Almanca dramaya katılmak gibi.). Amaç, öğrencilerin temel gelişimlerinin sağlanması, üst sınıflarda seçerek ya da seçilerek katılacakları etkinlikler hakkında deneyip bilgi sahibi olmaları, öğretmenlerin de öğrenciler hakkında fikir edinmeleridir.

Dönüşümlü Etkinlikler

Almanca Drama, Jimnastik, Yaratıcı Dans, Satranç, Perküsyon

Dönüşümsüz Etkinliklerin Uygulanışı

Dönüşümsüz etkinliği seçen öğrenciler yıl boyunca aynı etkinliğe katılırlar. Ancak öğrencinin dönüşümsüz etkinlikten vazgeçip dönüşümlü etkinliğe geçmesi mümkündür.

Dönüşümsüz Etkinlikler

Keman, Viyolonsel

. Üçüncü Sınıflar

Üçüncü sınıf öğrencileri keman, viyolonsel, kayak kondisyon dışında etkinliklerini kendileri seçerler ve yıl boyunca aynı etkinliğe devam ederler. Keman ve viyolonsel etkinliğine katılmak isteyen öğrenciler öğretmenleri tarafından seçilir. Kayak kondisyon çalışmasına ise yalnız kayak takımında yer alan öğrenciler katılırlar. Bu sınıftaki etkinliklerle öğrencilere üst sınıflarda seçecekleri etkinlikler için alt yapı hazırlanır.

Etkinlikler:

Perküsyon Atölyesi, Akrobatik Jimnastik, Tiyatro, Kayak Kondisyon, Keman, Masa Tenisi, Viyolonsel, Voleybol, Satranç

. Dört ve Beşinci Sınıflar

Dört ve beşinci sınıf öğrencileri keman, viyolonsel, kayak kondisyon dışında etkinliklerini kendileri seçerler ve yıl boyunca aynı etkinliğe devam ederler. Bazı branşlarda üst sınıflardaki karşılaşma ve gösteri ekiplerine alt yapı hazırlanırken bazı branşlarda da öğrencilere güzel zaman geçirecekleri hobiler kazandırılıp gelişimlerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Etkinlikler:

Perküsyon Atölyesi, Doğa Sporları, Tiyatro, Seramik, Plastik Sanatlar, Kayak Kondisyon, Keman, Basketbol, Masa Tenisi, Viyolonsel, Voleybol, Satranç, Cam Tasarım, Klasik Gitar, Yaratıcı Dans, Kütüphanecilik, Futbol, Akrobatik Jimnastik, Bilgisayarda Kodlama, Hayvanları Koruma

. Altı ve Yedinci Sınıflar

Altıncı ve yedinci sınıf etkinliklerinde bazı branşları öğrenciler seçerlerken bazı branşların öğrencilerini de öğretmenler seçer. Öğrenciler yıl boyunca aynı etkinliğe devam edebilir.

Etkinliklerde belli branşlarda, uzmanlaşan öğrencileri bir araya getirip yarışma ve gösteri ekipleri hazırlamak, diğer branşlarda da öğrencilere güzel ve kaliteli zaman geçirebilecekleri hobiler kazandırıp gelişimlerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Etkinlikler:

Doğa Sporları, Tiyatro, Basketbol, Seramik, Plastik Sanatlar, Kayak Kondisyon, Keman, Masa Tenisi, Viyolonsel, Voleybol, Satranç, Cam Tasarım, Klasik Gitar, Kütüphane, Futbol, Akrobatik Jimnastik, Yaratıcı Dans, Latin Dans, Perküsyon Atölyesi, Step Aerobik, Bilişim Garajı

. Sekizinci Sınıflar

Sekizinci sınıf öğrencileri etkinliklerini kendileri seçerler ve birinci dönem boyunca aynı etkinliğe devam ederler. İkinci dönem bütün öğrenciler yıl sonundaki mezuniyet töreni için vals çalışmalarına katılırlar. Öğrencilerin sevdikleri etkinliklerle hobilerini geliştirmeleri, vals çalışmalarıyla da mezuniyet törenine hazırlanmaları amaçlanmıştır.

Etkinlikler:

Plastik Sanatlar, Futbol, Doğa Sporları, Pop Orkestrası, Voleybol, Basketbol, Cam Tasarım, Kütüphane, Step Aerobik, Latin Dans, Vals