Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.”

“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.”

                                                                                      Ludwig Wittgenstein

Almanca Bölümü, öğrencilerin bireysel farklılıklara dayalı yabancı dil performansı, hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi ve öğrenme profilini dikkate almaktadır. Geniş ve zengin içeriklerle öğrenmesinde kalıcı anlama ve önemli fikirlerin aktarımında fark yaratan öğretim stratejileriyle dil ediniminden dil yeteneklerine; öğretimde bir üst basamağa ve gerçek yaşama hazırlayarak, ulusal ve uluslararası dil pasaportuna sahip öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

ALMANCA DİL EĞİTİMİNDE AMAÇLARIMIZ

Öğrencilere, yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetkinlikleri, AB dil kriterlerinde belirtilen standartlara uygun olarak kazandırılır. Amacımız, öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır.

ALMANCA DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Kullanacağımız yöntemlerin seçiminde, çocuk gelişim psikolojisinin her yaş için öngördüğü koşullara bağlı kalırız. Almanca derslerinin metot konsepti yabancı dilin bir bütün olarak gösterildiği “narrativ- anlatım” yaklaşımına dayanmakla birlikte tüm yabancı dil öğretim metotlarından da yararlanılır. Bunun sonucunda derslerde yaş gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre tüm duyuları sürece katmayı hedefleyen eylem odaklı çalışmalar yapılır.

ETKİNLİKLERLE ALMANCA

· ALMANCA ve Orff-Schulwerk / Ritim – Hareket – Müzik

Orff-Shulwerk yaklaşımı yabancı dil eğitiminde özellikle birinci kademede önem taşımaktadır. Ritim ve müzik çocuklarda oyun kavramını çağrıştırdığı gibi motor gelişimini ve etkin olma özelliğini geliştirir. Ritim ve hareket düşünmeyi, bilgiyi geliştirir; yaratıcılığı canlandırır; bağımsız olmayı, cesareti ve merakı uyandırmayı destekler ayrıca dilin ve iletişim becerilerinin gelişiminde önemli bir yer alır. Çocuk, duygularını ifade etmeyi ve bir grup içinde çalışmayı öğrenir.

· DİL SERTİFİKALARI

Öğrencilerin Almanca dil yeterlilikleri 5. sınıfta Goethe Enstitüsü Fit 1 (A1), 6. sınıfta Fit 2 (A2) ve 8. sınıfta Almanya Kültür Bakanları Konferansı Onaylı Alman Dil Diploması DSD I (B1) ile belgelendirilir.

· YAZ KAMPLARIMIZ

Ø Rust (Österreich)

Ø Wirtzfeld

Öğrencilerimiz kamp süresince Almanca eğitimlerinin yanı sıra düzenlediğimiz çeşitli aktivitelere de katılır. Hedefimiz öğrencilerimizin Avusturya ve Alman kültürünü, tarihini tanıması, aynı zamanda spor ve oyun etkinlikleriyle iyi vakit geçirebilmesidir.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam