“Eğitim meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan merdivendir.”

                                                     Bernard Shaw

Özel ALEV İlkokul – Ortaokulu, akademik hedefleri yüksek bir okul olmanın yanı sıra öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen sosyal etkinliklere de önem verir.

Bilimsel düşünme süreçleri; bilimsel bilgiye ulaşma, uygulama ve deneyimleme yoluyla öğretilir.

Birinci sınıftan itibaren ana dil eğitiminin üzerinde özen ve önemle durulur. Öğrencilerin özgün ve eleştirel düşünmeleri, tartışmaları, fikir üretmeleri, okuduklarını özgürce yorumlamaları ve yazmaları için ortam sağlanarak çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar 8. sınıfta yapılan liseye geçiş sınavlarının alt yapısını oluşturur.

Ana dilin yanı sıra Almanca ve İngilizce dilleri Avrupa dil standartları doğrultusunda 8. sınıflarda B1, 12. sınıflarda C1 seviyesinde öğretilir. Almancanın ilk yabancı dil olarak öğretilmesi İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etken olmasıyla birlikte bu yöntem öğrencilerin bilişsel gelişimine de katkı sağlar.

Okulumuzda; ulaşılan bilgiyi doğru kullanabilen, aynı anda birden fazla işi sürdürebilen, sorun çıktığında sakinliğini koruyarak doğru ve akılcı çözümleri üretebilen, sanat ve spor alanında genel kültür birikimi olan öğrenciler yetiştirilir.

Öğrencilerin esnek düşünebilmeleri, farklı bakış açılarını yakalayabilmeleri ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmeleri üzerine çalışılır. Yapılan etkinlikler farklı derslerle ilişkilendirilerek öğrencinin bilgi transferi yapması kolaylaştırılır.

Kütüphaneyi aktif olarak kullanırken öğrenciler, bilgi okur-yazarlığı dersinde öğrendikleri akademik dürüstlük politikası doğrultusunda, bilgi teknolojilerini de kullanarak ödev, araştırma ve proje çalışmaları yaparlar.

Okulun eğitim sistemi öğrencilerin alt yapılarını güçlendirirken okuma, düşünme, tartışma, yorumlama ve yaratıcılıklarını kullanmalarına da olanak sağlar. Okul hayatında öğrencilerimiz ailelerinden bağımsızlaşırken neyi, ne kadar yapabileceklerini öğrenip kendilerine yeten bireyler olarak yetişirler.

Orff- Schulwerk yaklaşımıyla görsel, işitsel, dokunsal olmak üzere farklı duyulara hitap eden çok yönlü çalışmalar sürdürülür.

Öğrencilerimiz inisiyatif alabilen, sorumluluklarının bilincinde, haklarını arayan, doğa bilinci gelişmiş, duyarlı bireyler olarak yetiştirilir.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam