Dünyayı değiştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız “evet” ise doğru yerdesiniz.

Neden mi?

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak hedefimiz, öğrendiklerini bir beceriye dönüştürüp yaşama uyarlayabilen; öğrenme ve araştırma isteği duyan; hak ve sorumluluklarının farkında olan; tüm bireylere, kültürlere, inançlara ve geçmişlere değer veren; farklılıklarımızla özel olduğumuzu bilen nesiller yetiştirmektir.

Amacımız insanlığın ve medeniyetlerin tarihsel gelişimini, yüksek akademik standartlarda öğreterek; Atatürk ilke ve inkılaplarını çok iyi özümseyen, doğaya saygılı, tüm canlılara değer veren çağdaş bireyler yetiştirebilmek; yardımlaşma, paylaşma gibi insani değerleri güçlendiren çalışmalar yapabilmektir.

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak okulumuzda “Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersleri işlenmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizin sosyal bilimler alanında teknolojiye sahip olabilmeleri için çeşitli bilgisayar programlarından yararlanıyor, tabletin etkili kullanılması için karekod veya barkod uygulamalarıyla çalışmalarımızı pekiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesi ve sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi için drama tekniğini kullanıyoruz. Onların yurt ve dünya meselelerine duyarlılığını artırabilmek, yazılı ve görsel basını tanıyarak gündemi takip etmelerini sağlamak için konularıyla ilgili çeşitli kaynaklar ve kitaplar okutuyoruz. Öğrencilerimizin aralarındaki iletişimi artırmak ve ekip çalışmasını özendirmek amacıyla ödev ve projelerde grup çalışmaları ve küçük alan çalışmaları yaptırıyoruz.

Öğrenilen bilgileri pekiştirmek için her sınıf düzeyinde il dışı veya il içi geziler düzenliyoruz. Konular sınıf içi etkinlikler ve teknoloji desteğiyle öğrenci merkezli olarak işleniyor ve her sınıf seviyesinde derslerde MEB müfredatını uyguluyoruz.

ETKİNLİKLERLE SOSYAL BİLGİLER

. MİNİATÜRK Gezisi: 5. Sınıflar

. İstanbul Arkeoloji Müzesi, 6. Sınıflar

. Çanakkale Assos Truva, 7. Sınıflar

Gençler Cihan Harbi’ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen projenin birinci yılında I. Dünya Savaşı’na katılan ülkelerde okutulan güncel tarih ders kitaplarında savaşın nasıl anlatıldığı öğrenciler tarafından incelendi. Bir dizi öğrenci ve öğretmen atölyesinin ardından 10 Mayıs 2015’te proje finali yapılarak ulaşılan sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Projenin 2015-2016 eğitim – öğretim yılında yapılacak ikinci bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarih ders kitabında yer alan Birinci Dünya Savaşı konusu öğrenciler tarafından derinlemesine incelendi, araştırıldı, tartışıldı ve yeniden yazıldı. Bu proje, Tarih Vakfı yürütücülüğünde, İstanbul’da hizmet veren özel okulların katılımıyla gerçekleştirildi. 2015-2016 eğitim – öğretim yılı süresince devam eden proje Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Yücel KABAPINAR, Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Erol KÖROĞLU ve Fırat GÜLLÜ danışmanlığında yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıf düzeyinde öğrencileri ve sosyal bilimler ve tarih öğretmenlerini kapsayan bir dizi eğitim atölyesinden oluştu.

Projeye İELEV Eğitim Kurumları, Terakki Vakfı Okulları Özel Şişli Terakki Lisesi, Ulus Özel Musevi Ortaokulu, Özel ALKEV Ortaokulu, Özel ALEV Ortaokulu, Özel Sezin Ortaokulu, Özel FMV Işık Ispartakule Ortaokulu ve Özel ENKA Ortaokulu katıldı.

Projenin Hedefi

Projenin başlıca hedefleri, sosyal bilimlerde ve tarih işlenen konulardan Birinci Dünya Savaşı’nın yedinci ve sekizinci, dokuzuncu sınıf öğrencileri tarafından farklı bakışlarla incelenebilmesi ve tartışmaya açılabilmesinin; tarihsel olayların tüm siyasal, toplumsal, kültürel boyutlarıyla yorumlanabilmesinin; metinler ve görseller yoluyla farklı analiz biçim ve becerilerinin kavranmasının ve bilimsel okur yazarlık becerilerinin kazandırılmasının empati kurmanın öğrenilmesiyle nesnel bir tarih bilincinin sağlanmasıdır.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam