Öğrenci yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ALEV İlkokulu ve Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışından hareketle her sınıf seviyesinde bir rehber öğretmenle öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerini takip etmektedir.

Rehber öğretmenlerimiz dönem boyunca aldıkları süpervizyon eğitimleriyle mesleki gelişimlerine katkıda bulunurlar.

ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yapılır.

İhtiyaç doğrultusunda grup çalışması oturumları düzenlenir. Çocukların grup çalışması ihtiyaçları öğretmenden, aileden gelen geri bildirimler veya uygulanan envanterler sonucunda tespit edilir.

Grup çalışmaları, sosyal beceriyi geliştirmeyi hedef alarak planlanır. Değişik konu başlıklarında grup çalışmaları düzenlenir.

Çocuklarla Çalışılan Konu Başlıkları:

– Duygularını ifade edebilme

– Başkalarının duygularını anlayabilme

– Sorun çözme becerilerini kullanabilme

– Kurallara uygun davranabilme vb.

Eğitim yılı boyunca 1, 2 ve 3. sınıflarda ayda iki ders; 4. sınıflarda ayda bir ve ortaokul kademesinde ihtiyaç doğrultusunda rehberlik dersleri yapılır.

 

Öğrenci ve ebeveynlerin ihtiyaçları düşünülerek zaman zaman velilerimizle paylaşım toplantıları, bilgilendirici seminerler veya grup çalışmaları planlanır.

Senede iki defa (her dönem bir tane olacak şekilde) “Yaşama Dair” dergisiyle ve belli aralıklarla yayınlanan bültenlerle, güncel konular üzerinden derlenen yazılar velilerimizle paylaşılır.

Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle belli aralıklarda bir araya gelinerek öğrenciler hakkında paylaşımlar yapılır.

Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir.

2. Adım programı öğretmenlerle birlikte yürütülür. Ayrıntılı bilgi için; http://www.ikinciadim.org/

İlkokul - Ortaokulda Yaşam