“Her çocuk doğuştan kendini müzik ve dansla –hareketle ifade etme yeteneğine sahiptir.”

                                                                                                                      Carl Orff

MİSYONUMUZ

Özel ALEV Okulları Müzik Bölümü olarak kendilerini müzik ve hareket yoluyla ifade edebilen, yaratıcı ve estetik bilinci olan, sanata ve sanatçıya duyarlı, müzik kültürüne sahip bireyler yetiştirmek ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin müzikal, sosyal, bedensel ve duygusal gelişimini bir bütün olarak destekleyen çalışmalar yaparken Orff-Schulwerk yaklaşımını disiplinler arası bir bağlantı aracı olarak kullanmaktayız.

1999’dan beri Orff-Schulwerk eğitim programı uygulamakta olan okulumuz 2001 yılında “Carl Orff  Model Okulu” adını aldı. Böylece Türkiye’deki tek “Carl Orff Model Okulu” olarak elementer müzik ve hareket eğitimi alanında bir okul oldu.

MÜZİK DERSLERİMİZDE ORFF-SCHULWERK ANLAYIŞI

Orff- Schulwerk eğitiminde dil, müzik ve dans bir arada kullanılır. Bu üç dalın ortak yanı hepsinin ritim esaslı olmasıdır. Eğitimin  çıkış noktası ritimdir.

Orff- Schulwerk eğitimi konuşma, şarkı söyleme ve ses oluşturma, hareket, dans ve ayrıca vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Keşfederek öğrenme, doğaçlama ve ders konusunun canlandırmalarla işlenmesi çocukların kendilerini dil, müzik ve dansla ifade etmeleri sağlanır ve yaratıcılıkları teşvik edilir.

ETKİNLİKLERLE MÜZİK

Her yıl aralık ayında Avusturya Kültür Ofisi’nde gerçekleştirilen yeni yıl konserlerinde Özel ALEV Okulları Korosu olarak yer almaktayız.

Okulumuzun ana sınıfından başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar Orff- Schulwerk yaklaşımıyla uyguladığımız müzik eğitimi programımız 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projesiyle son bulmaktadır. Öğrencilerimizin Orff – Müzik derslerinde bugüne dek edindikleri yetkinlikleri kullanabilecekleri ve sergileyebilecekleri bu proje çalışmasında ortaya çıkan müzikli oyun yıl sonunda sergilenmektedir.

Almanca Bölümü ile birlikte yürütülen projede seçilen bir hikâye müzikli oyuna dönüştürülür. Her sınıf, kendi bölümünün şarkı sözlerini yazar, müziklerini besteler, Orff enstrümanlarını kullanarak eşlik eder, söz korolarını ve dans koreografilerini oluşturur.

Müzikli Oyun Projesi; Türkçe Bölümü, Resim Bölümü ve Kütüphane etkinliklerinin desteği ile disiplinler arası bir ürüne dönüşmüştür.

Müzikli Oyunlarımız

 • Fareli Köyün Kavalcısı -2005
 • Kurşun Asker -2006
 • Zıp Zıp Kral -2007
 • Oskar und der hungrige Drache -2008
 • Der Roboterkönig -2010
 • Als die Raben bunt waren -2011
 • Grimm Masalları -2012
 • “Uyuyan Güzel”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Üç Küçük Domuzcuk”, “Hänsel ve Gretel”, “Yedi Keçi”
 • Tico – 2013
 • Ferdinand der Stier -2014
 • Der Zauberlehrling -2015
 • Pinokyo -2016
 • MulaN -2017

Müzik derslerimizin Orff- Schulwerk elementer hareket ve müzik pedagojisi anlayışında yapıldığı okulumuzda 1 ve 2. sınıflarımız her yıl derslerde yaptıkları çalışmaları sunarlar. Dil, müzik, hareket ve dansın bir arada kullanıldığı derslerimizdeki çalışmaların sergilendiği gösteride şarkı, tekerleme, dans ve Orff enstrümanlarının eşlikleri yer almaktadır.

Müzik Bölümü olarak yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimize enstrümanlarla ilgili deneyimler kazandırmanın, müzik yapmanın keyfini yaşatmanın yanı sıra belli bir müzik kültürü kazanmalarını sağlamak ve dinleme becerilerini geliştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bunun için sık sık derslerimizde dinletiler yapmakta ve her dönem öğrencilerimizin performanslarını sergileyebilecekleri konserler düzenlemekteyiz.

Okul Aile Birliği işbirliği içinde düzenlediğimiz konserlerde sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla öğrencilerimiz performanslarını sergilemektedirler.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam