“Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.”

                                                                                                           Cahit Arf

Özel ALEV Okullarında matematik programı; öğrenci merkezli, tüm duyuları ve zihinsel süreçleri hedef alan, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak öğrenci ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla zenginleştirilmiş, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri içerecek şekilde planlanarak uygulanmaktadır.

Matematik Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimizin matematiğin diğer bilimlerle ilişkisini de göz önünde bulundurarak yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımla matematiği kullanabilmesi, hayatı farklı alanlarda kolaylaştırabilmesi ve zenginleştirebilmesi konusunda rehberlik etmektir.

Derslerimizin bir bölümü matematik laboratuvarlarımızda somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenerek konuların daha kolay ve kalıcı öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz:

· Her seviyedeki öğrencimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,

· Matematik öğretimini günlük hayatla ilişkilendirerek öğrencilerimizin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında

gereksinim duyabilecekleri, matematiğe özgü bilgi ve becerileri kazandırmak, somutlaştırıp kalıcı hale getirmek,

· Matematik okuryazarlığına sahip, matematik terminolojisini ve dilini doğru kullanabilen, okuduğunu yorumlayabilen, sistematik düşünen bireyler olmalarını sağlamak,

· Sorgulayan, karşılaştığı problemlere farklı ve özgün çözümler üretebilen ve bu bağlamda sorunun değil, çözümün parçası olan bireyler yetiştirmek,

· Matematik bilgi ve becerilerini tüm disiplinlerde etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemek,

· Öğrencilerimizin matematik ve bilim insanlarıyla ilgili genel kültür seviyesinde bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmak,

· Her öğrenciyi kendi bilgi ve becerileriyle ele alıp matematiğe dair yapabileceklerini mümkün olan en üst seviyeye taşımaktır.

ETKİNLİKLERLE MATEMATİK

Öğrencilerimiz, matematik ve fen bilimleri derslerinde öğrendiklerini disiplinler arası çalışmayla ve teknolojiyle harmanlayarak gerçek hayattaki problemlere çözüm olacak ürünler tasarlarlar. Örneğin trafik lambası, akan ışıklar, mesafe sensörü yardımıyla  ışıklı uyaran ve sesli uyaran park sensörü gibi ürünleri oluştururlar.

CERN’de Turkish Teachers Programme’a katılan Türk öğretmenlerin Türkiye genelinde diğer öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmesi için bir paylaşım projesidir. Proje kapsamında gerçek hayat problemlerine çözüm bulmak hedeflenir. Özel ALEV Okulları proje kapsamında ayda bir kez canlı e-konferans düzenlemektedir.

Her yıl mart ayının üçüncü haftası 6 milyondan fazla öğrenci, önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik Yarışması’na katılmaktadır. Okulumuzda da her yıl uygulanan Kanguru Yarışması’na 3 – 8. sınıf düzeyinde öğrencilerimiz katılmaktadır.

Matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılan yarışmaya okulumuzdan 3 – 8. sınıf düzeyinde öğrencilerimiz katılmaktadır.

Eko Ekol Projesi kapsamında okulumuzda doğayla ilgili farkındalık yaratan konular matematik dersinde ele alınmaktadır. Örneğin elektrik tasarrufu, su tasarrufu vb.

Matematiğin ünlü sabit sayısı “Pi Sayısı” anısına dünya çapında düzenlenen “Pi Günü” kutlama etkinlikleri yapılır.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam