Bölüm Misyonu 

Fen bilimleri alanında temel bilgilere sahip, üst düzey bilişsel süreç becerilerini edinmiş, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, öğrenen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen, doğaya duyarlı fen okur-yazarı bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Alanlarında yetkin, araştırmacı, işbirliğine ve yeniliklere açık bir ekip ruhuyla çalışan öğretmenlerimizin rehberliğinde, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Akademik 

Fen alanındaki temel ilkemizi “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” olarak belirledik. 

Klasik yöntemlerin yanı sıra öğrencilerimize öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için donanımlı laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretmenlerimiz tarafından özenle tasarlanmış deneylere, aktif katılarak bilgiyi ve uygulamayı harmanlama fırsatı sunuyoruz. Çift öğretmen rehberliğinde, kazanımlarla birebir örtüşen deneyler yapan öğrencilerimiz, fen kavramlarını aktif bir şekilde öğrenerek yapılandırırlar. 

Gelenekselleşmiş olan “ALEV Deney Günü”müzde öğrencilerimiz edindikleri bilgileri, yaptıkları deneyleri ve geliştirdikleri projeleri velileriyle paylaşarak öğrendiklerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor ve bilginin paylaşıldıkça değer kazandığını kavrıyor. 

1 ve 2. sınıf hayat bilgisi dersine,  3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersine destek olmak amacıyla hayat bilgisi laboratuvarında öğrencilerle bilimin eğlenceli yanını keşfediyor ve çevremizde meydana gelen olayları anlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Böylece hem miniklerimizin fen bilimleri alanındaki temel yeterliliklerini oluşturuyor hem de çevrelerinde meydana gelen olayları gözlemleme, sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştiriyoruz. 

Yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için öğrencilerimizi uluslararası projelere, çevre projelerine ve müfredatımızdaki konulara paralel olarak yapılan gezilere katılmaları için teşvik ediyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem uluslararası çalışmaların parçası olabiliyor hem yaşadığı çevrenin sorunlarına duyarlılık kazanıyor hem de dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı yakalıyor. 

 

ETKİNLİKLERLE FEN BİLİMLERİ

 

Fen Bilimleri derslerine ait laboratuvar çalışmalarında bütüncül bakış açısı kazandırabilecek deneyler ve etkinlikler yaparız. Böylece “Fen Okur-Yazarı” olma ve yaşam becerisi kazanma amacıyla öğrencilerimizi destekleriz.

 

Her hafta yaptığımız “Çevre Saati” ile doğal kaynakları geleceğe taşımadaki sorumluluklarımızı hatırlar ve bu konudaki bilgi akışının çok yönlü olmasını önemseriz.

 

Fen Kitap ve Film Kulübü’nde bir eseri inceler ve sorgularız.  Kitap ya da filmde geçen olayların Fen Bilimleri ile bağlantısını kurarak keyifli paylaşımlar yaparız.

 

Ders içi etkinliği olarak konularla ilişkili ya da konulardan bağımsız yaşam becerilerini destekleyecek problemler ortaya atarız. Bu problemleri STEM etkinliği olarak irdeler, çözüm yollarını ve sonuçlarını hep birlikte değerlendiririz.

 

Öğrencilerimiz yıl boyu hem fen bilimleri dersinde öğrendikleri konuları pekiştiriyor hem de derse ve bilime karşı olumlu tutum geliştiriyorlar. ALEV Deney Günü’nde gelen misafirlerimize deneyler yaptırmak ve liderlik etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

ALEV Deney Günü’nde sunuma katılan her birey yaparak ve yaşayarak öğrenme tecrübesi ile birlikte bilimsel düşünme becerisi de kazanır. 

Doğa, her gün bir önceki günden farklıdır. Doğada yaşamak, doğayı yaşamak ve doğayla bütünleşmek adına ALEV’de 7. sınıf öğrencilerimizle okulumuzun bahçesinde bir doğa kampı gerçekleştiririz. 

ALEV Doğa Kampı öğrencilerimize, canlılara ve onların yaşadığı doğal ortama katılma, çevrelerini yakından tanıma ve doğayı gözlemleme fırsatı sunarak yaşantılarına yeni tecrübeler katar. 

Çadır kurma ile başlayan kampımız takım oyunları, el becerisi ve koordinasyon gerektiren etkinlikler, öğrencilerimizin hem bedensel hem de zihinsel gelişimini destekler. Aslında hayatımızdaki çoğu şeyin doğadan ilham alınarak yapıldığını keşfeden öğrencilerimiz, doğanın gizemini çözmeye çalışır ve kamp bayraklarıyla ADK’yı taçlandırır. 

 

GEZİLER

2004 yılından bu yana öğrencilerimize İzmir’de bulunan “UZAY KAMPI-TÜRKİYE” ye katılma şansı sunuyoruz. Çocuklarımıza kalkışlarından yatışlarına, NASA tarafından eğitilmiş uzmanların eşlik ettiği bu kamp, İzmir haricinde sadece ABD, Belçika, Kanada ve Japonya’da bulunuyor. Bu kamplarda uzay meraklılarına uzay araştırmalarını birebir yaşama fırsatı sunuyor. 

Kampta filmler, video animasyonları ve çeşitli çalışmalar yardımıyla uzay yolculuklarının bilimsel temelleri anlatılmakta ve grup aktiviteleriyle takım ruhu geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz astronotların çalışma programlarında da yer alan; yerçekimsiz ortam, Ay’ın çekim kuvveti ve boşlukta hareket etme gibi simülatörleri kullanma fırsatını yakalamaktadır. 

Euro Kids Camp, her iki yılda bir Viyana’daki National Park Lobau’da düzenlenen ortaokul öğrencilerine yönelik bir kamptır. Bu etkinlik, okulumuzun Fen Bilimleri Bölümü’nün üyesi olduğu YES’in ( Young European Solidarity) düzenlediği bir etkinliktir. Okulumuz 2006’dan bu yana düzenli olarak 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciyle katılım göstermektedir.
Kamp dili İngilizcedir. Kampa pek çok Avrupa ülkesinden öğrenciler öğretmenleriyle beraber katılmaktadır. Kamp, öğrencilerin doğayı tanıması ve doğayla bütünleşmesi dışında, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, birbirlerini tanımaları ve aslında o kadar da farklı olmadıklarını anlamalarını hedeflemektedir.  

 

İlkokul - Ortaokulda Yaşam