Bölüm Misyonu

Fen bilimleri alanında temel bilgilere sahip, üst düzey bilişsel süreç becerilerini edinmiş, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, öğrenen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen, doğaya duyarlı fen okur-yazarı bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Alanlarında yetkin, araştırmacı, işbirliğine ve yeniliklere açık bir ekip ruhuyla çalışan öğretmenlerimizin rehberliğinde, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Akademik

Fen alanındaki temel ilkemizi “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” olarak belirledik.

Klasik yöntemlerin yanı sıra öğrencilerimize öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için donanımlı laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretmenlerimiz tarafından özenle tasarlanmış deneylere, aktif katılarak bilgiyi ve uygulamayı harmanlama fırsatı sunuyoruz. Çift öğretmen rehberliğinde, kazanımlarla birebir örtüşen deneyler yapan öğrencilerimiz, fen kavramlarını aktif bir şekilde öğrenerek yapılandırırlar.

Gelenekselleşmiş olan “ALEV Deney Günü”müzde öğrencilerimiz edindikleri bilgileri, yaptıkları deneyleri ve geliştirdikleri projeleri velileriyle paylaşarak öğrendiklerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor ve bilginin paylaşıldıkça değer kazandığını kavrıyor.

1 ve 2. sınıf hayat bilgisi dersine,  3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersine destek olmak amacıyla hayat bilgisi laboratuvarında öğrencilerle bilimin eğlenceli yanını keşfediyor ve çevremizde meydana gelen olayları anlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Böylece hem miniklerimizin fen bilimleri alanındaki temel yeterliliklerini oluşturuyor hem de çevrelerinde meydana gelen olayları gözlemleme, sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştiriyoruz.

Yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için öğrencilerimizi uluslararası projelere, çevre projelerine ve müfredatımızdaki konulara paralel olarak yapılan gezilere katılmaları için teşvik ediyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem uluslararası çalışmaların parçası olabiliyor hem yaşadığı çevrenin sorunlarına duyarlılık kazanıyor hem de dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı yakalıyor.

ETKİNLİKLERLE FEN BİLİMLERİ

Okulumuzun da üyesi olduğu “Eko Okul” programı; okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Programın amacı, öğrencilerin çevresel konularda bilgi edinmeleri sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğrenciler; ailelerini, arkadaşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede önemli rol oynamaktadırlar. Okullar program dahilinde iki yıl içinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitiminde üstün başarı sağlamaları durumunda “yeşil bayrak” ödülü almaya hak kazanmaktadır. Yeşil bayrak ödülü, okullara Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilmektedir.

Okulumuz şu ana kadar yedi kez yeşil bayrak almaya hak kazanmıştır. Eko-Okul programı kapsamında kazandığımız son yeşil bayrağımız okulumuzun ön bahçesinde bulunmaktadır. Eko-Okullar programı kapsamında  “çöp atık, su, biyolojik çeşitlilik, enerji, sağlıklı yaşam, GDO ve tüketim alışkanlıkarımız” konuları hakkında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliklerimize başta Eko-Tim öğrencilerimiz ve koordinatör öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, okul personeli ve velilerimiz katkıda bulunmaktadır.

Her iki haftada bir gerçekleştirilen çevre saatinde, o yıl seçtiğimiz konuya ait çevre konuları işlenmektedir. Bu çalışmalara ek olarak tüm branşlarda o yılın Eko-Okul konusu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, konu ile ilgili olarak seminerler, sunumlar, geziler düzenlenmekte ve Dünya Su Günü, Dünya Çöp Toplama Günü ve  Çevre Günü gibi özel günlerin kutlamaları da yapılmaktadır.

Bu yılki Eko-Okul konumuzu “Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği” olarak belirledik.

Çevre konusunda duyarlı olan okulumuz, bu çalışmaların yanı sıra yıllardır plastik kapak kampanyasına da destek vermektedir. Plastik kapak kampanyamız sayesinde birçok engelli vatandaşımıza ulaşabildik. Bu kapsamda yardımlarımıza devam edeceğiz.

Hayat Bilgisi Laboratuvarı’nda 1-4. sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi ve fen bilimleri dersinde öğrendikleri “bilim” ve “fen” konularını uygulama ve pekiştirme fırsatı buluyorlar. Öğrencilerimiz; sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenleri eşliğinde yapılan aktivite ve deneylerle bilimin temelini, doğa olaylarını keşfediyorlar ve çevre duyarlılıklarını geliştiriyorlar.

Hayat bilgisi laboratuvar dersleri sayesinde minik öğrencilerimiz, bilimin yaşamlarının her alanında var olduğunu fark ediyorlar. Ayrıca bilimin hayatı kolaylaştırdığını keşfederek sorgulamayı, hayal güçlerini kullanmayı ve bilimin izinden yürümeyi ilke ediniyorlar. Geleceğin bilim insanları olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

4. sınıflarımız yıl boyunca Fen Bilimleri Laboratuvarı dersinde birçok deney yaparak fen bilimleri dersinde öğrendikleri konuları pekiştiriyorlar. Böylece derse ve bilime karşı ilgi ve sevgileri artıyor, ayrıca yaparak ve yaşayarak öğrenirken bilimsel düşünme becerileri de gelişiyor.

4. Sınıflar Deney Günü’nde öğrencilerimiz yıl içerisinde Fen Bilimleri Laboratuvarı dersinde öğrendikleri deneylerden bir tanesini seçerek velileriyle paylaşıyorlar. Küçük birer bilim adamı gibi grup arkadaşlarıyla birlikte öğretici rolü üstlenerek deneylerini velilerine yaptırıyorlar, sorular soruyorlar ve velilerinin sorularını yanıtlıyorlar.

Böylece hem öğrencilerimiz ve velilerimiz için keyifli bir etkinlikle dönemi kapatmış hem de öğrencilerimizi 5-8 Deney Günü’ne hazırlamış oluyoruz.

ALEV’i ALEV yapan öğrenci etkinliklerinden birisi de “Deney Günü” dür. Deney Günü 4-8. sınıf öğrenci ve velilerinin aktif katılımıyla artık geleneksel hale geldi.

Öğrencilerimiz yıl boyu fen bilimleri dersinde deney yaparak öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Böylece hem fen bilimleri dersinde öğrendikleri konuları pekiştiriyor hem de derse ve bilime karşı olumlu tutum geliştiriyorlar. ALEV Deney Günü’nde bu deneyleri gelen misafirlere yaptırmak ve liderlik etmek öğrencilerin sorumluluğundadır.

ALEV Deney Günü’nde sunuma katılan her birey yaparak ve yaşayarak öğrenme tecrübesi ve bilimsel düşünme becerisi kazanır. Öğrencilerimiz deneyler, performans görevi ve projelerle katılımcılara bilimsel bir şölen yaşatır.

Doğa, her gün bir önceki günden farklıdır. Doğada yaşamak, doğayı yaşamak ve doğayla bütünleşmek adına ALEV’de 7. sınıf öğrencilerimizle okulumuzun bahçesinde bir doğa kampı gerçekleştiriyoruz.

ALEV Doğa Kampı öğrencilerimize, canlılara ve onların yaşadığı doğal ortama katılma, çevrelerini yakından tanıma ve doğayı gözlemleme fırsatı sunarak yaşantılarına yeni tecrübeler katıyor.

Çadır kurma, çadırda kalmayla başlayan kampımız ağaçta gizlenmiş bir kelebekle karşılaşabileceğiniz hem düşündürücü hem de eğlendirici “kamuflaj” etkinliğiyle devam ediyor. Doğada yenebilen yabani otları tanıyan öğrencilerimiz, onları toplayıp mutfakta yeni tariflerle buluşturuyorlar. Takım oyunları, el becerisi ve koordinasyon gerektiren etkinlikler, öğrencilerimizin hem bedensel hem de zihinsel gelişimini destekliyor. Aslında hayatımızdaki çoğu şeyin doğadan ilham alınarak yapıldığını keşfeden öğrencilerimiz, doğanın gizemini çözmeye çalışıyor ve kamp bayraklarıyla ADK’yi taçlandırıyor.

 

GEZİLER

2004 yılından bu yana 5. sınıflarımızdan ilgili öğrencilere İzmir’de bulunan “UZAY KAMPI-TÜRKİYE” ye katılma şansı sunuyoruz. Çocuklarımıza kalkışlarından yatışlarına, NASA tarafından eğitilmiş uzmanların eşlik ettiği bu  kamp, İzmir haricinde sadece ABD, Belçika, Kanada ve Japonya’da bulunuyor. Bu kamplarda uzay meraklılarına uzay araştırmalarını birebir yaşama fırsatı sunuluyor. Her eğitim yılının son haftasında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik proje formatında eğlenceli bir öğrenme etkinliğidir.

Kampta filmler, video animasyonları ve çeşitli çalışmalar yardımıyla uzay yolculuklarının bilimsel temelleri anlatılmakta ve grup aktiviteleriyle takım ruhu geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz astronotların çalışma programlarında da yer alan; yerçekimsiz ortam, Ay’ın çekim kuvveti ve boşlukta hareket etme gibi simülatörleri kullanma fırsatını yakalamaktadır.

Öğrencilerimize sadece bilgi katmayan aynı zamanda iletişim ve takım çalışma becerilerini de geliştirdiğini düşündüğümüz bu eğlenceli aktiviteye her sene mümkün olduğunca çok sayıda öğrencimizle katılmayı hedefliyoruz.

ALEV’ de altıncı sınıf öğrencileri “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur, Kayaç Çeşitleri Nelerdir ve Geçmişten Gelen Misafirler” konularını doğal ortamında pekiştirmek amacıyla Ankara MTA Tabiat Tarihi Müzesi ve Kapadokya’ ya giderler.

Tabiat Tarihi Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi öğrencilerin doğa olaylarını gözlemlediği ve yeni bilgiler edindiği önemli uğrak noktalarıdır.

Çömlek Atölyesi, Taş Atölyesi ve Yöresel Ürünler Merkezi’ nde ise topraktan elde ettiğimiz ürünlerin üretim aşamalarını yaparak ve görerek öğrenirler.

Euro Kids Camp, her iki yılda bir Viyana’daki National Park Lobau’da düzenlenen ortaokul öğrencilerine yönelik bir kamptır. Bu etkinlik, okulumuzun Fen Bilimleri Bölümü’nün üyesi olduğu YES’in ( Young European Solidarity) düzenlediği bir etkinliktir. Okulumuz 2006’dan bu yana düzenli olarak 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciyle katılım göstermektedir.
Kamp dili İngilizcedir. Kampa pek çok Avrupa ülkesinden öğrenciler öğretmenleriyle beraber katılmaktadır. Kamp, öğrencilerin doğayı tanıması ve doğayla bütünleşmesi dışında, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, birbirlerini tanımaları ve aslında o kadar da farklı olmadıklarını anlamalarını hedeflemektedir. Kamp süresince öğrenciler pek çok doğa temelli çalıştaya katılırlar. Bunların içinde “Arı Oteli, Su Ekosistemi, Orman Ekositemi, Kuş Türleri ve Beslenme Şekillleri” gibi etkinlikler yer alır. Ayrıca öğrencilerin gruplar hâlinde katıldıkları “Kendi Filmini Çek, “Çizgi Romanını Oluştur, Bir Sebze Olsaydın…”, “Vücut Boyama, Kamp Bayrağı Tasarlama” gibi aktiviteler eğlenerek, öğrenerek, grupla daha iyi bir şekilde kaynaşmalarını sağlamaktadır.

Beş günlük kamp boyunca öğrenciler çadırda kalıp ortak alanları kurallara uygun bir şekilde kullanırlar. Öğrencilerin İngilizcelerini de geliştirdikleri kamp pek çok unutulmaz arkadaşlığın da temeli olmaktadır. Ayrıca kampta fazladan bir gece kalarak Viyana’da çeşitli müze ziyaretleri de bu gezi planı içinde yapılmaktadır.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam