“Yalnızca dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar dünyayı değiştirecek şeyler yapabilir.”

                                                                                                                                                                                      Steve Jobs

Yirmi birinci yüzyıl, teknolojiyle birlikte pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri hayatın pek çok alanına yerleşmiş, hemen her sektörde işleyişin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sektörlerin en önemlisi de eğitim sektörüdür. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak öğrencilerimiz için üç adet yüksek donanımlı, 200’ün üzerinde eğitim yazılımının yüklü olduğu bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Okulumuz “Microsoft Showcase” okuludur.

1 ve 2. sınıflar bilişim teknolojileri dersinde, bilgisayarda Almanca Matematik ve Almanca Zekâ oyunları oynar. Birçok kazanımı olan bu oyunlarla öğrencilerimiz, düşünme becerileri, doğru karar verme ve sorunlarla başa çıkmayla kazanma ve kaybetmeyi öğrenirler. 3. sınıflarda ise Almanca bilgisayar oyunlarının yanı sıra temel bilgisayar becerilerini öğrenirler.

4. sınıfta bilgisayarda kodlama eğitimi başlar. Farklı platformlarda (code.org, kodable ve tynker) oynayarak ve eğlenerek yaptıkları kodlama etkinlikleriyle öğrenciler, oynayacakları oyunu yapma becerilerini geliştirirler.

5. sınıflarımızla başlanan “Tablet” projemiz ile tüm öğrencilerimizin Office 365 becerilerini ve bulut teknolojilerini kullanmaları hedeflenmektedir.

7. sınıflarımızla disiplinler arası çalışmalar dâhilinde Müzik Bölümü ile birlikte Dijital Müzik çalışmaları yapılmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin, temel bilgisayar kavramlarını tanıyan ve etkin kullanan, yazılım ve donanım konusuna hâkim, sosyal medya, bilgisayar & Internet’i doğru ve yararlı biçimde kullanan, bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi, Internet etiği konusunda hassas ve bilinçli, günlük hayatında bilgi teknolojilerini beceriyle kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.

ETKİNLİKLERLE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

· Kodlama Etkinliği

Geleceğin mobil oyun yazanları burada. Özel olarak kodlamaya ilgi duyan öğrenciler “Kodlama Etkinliği” adı altında daha kapsamlı bir platformda (CodeMonkey) kodlama ve Dash & Dot robotlarımızı programlamayı öğrenirler.

· Bilişim Garaj Etkinliği

Bu etkinlikle öğrencilerimiz “Kodlama”, “Üç Boyutlu Tasarım”, “Akıllı Cihaz Tasarımı ve Programlama” alanlarında bilgi ve beceri kazanırlar.

İlkokul - Ortaokulda Yaşam