ÖZEL ALEV OKULLARI MİSYONU

Misyonumuz, öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca “Dünya Vatandaşı” olacak şekilde büyüyebilecekleri bir öğrenme ortamında uluslararası bir eğitim vermektir.

Bu uluslararası eğitim şunları amaçlamaktadır:

  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen;
  • Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan;
  • ORFF yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları içselleştiren;
  • Akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş;
  • Düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen;
  • Evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen;
  • İnsana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı;
  • Öz güveni yüksek;
  • Çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere tüm eğitim basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık sebebimizdir.