Akademik Dürüstlük Politikası – Özel ALEV Okulları

IB Akademik Dürüstlük Politikası

Kayıt Kabul Politikası – Özel ALEV Okulları

Özel Öğretim Gereksinimleri Politikası – Özel ALEV Okulları

Dil Politikası – Özel ALEV Okulları

Ölçme Değerlendirme Politikası – Özel ALEV Okulları