International Baccalaureate Programme

IB Diploma Programme at ALEV Schools

Private ALEV Schools were established in 1998 by the Foundation of the Graduates of Austrian High School (Avusturya Liseliler Vakfı) that has adopted the principle of raising students that are capable of using the target languages of German and English as well as Turkish in accordance with the European Union language standards; have developed their social, cultural, sportive and artistic skills in addition to their academic knowledge; embrace the universal values and the principles and reforms of Atatürk; and have the competencies required by the contemporary information society; and providing education meeting international quality norms.

In this context, our goal at our ALEV High School is to crown out students’ success with an internationally acceptable diploma while preparing them for the higher education institutions located both in our country and in German- or English-speaking countries. This opportunity is provided through the IB Diploma Programme offered.


Uluslararası Bakalorya Programı

ALEV Okullarında IB Diploma Programı

Özel ALEV Okulları, 1998 yılında Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan; akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve uluslararası kalite normlarında eğitim vermeyi ilke edinmiş Avusturya Liseliler Vakfı tarafından kurulmuştur.

Bu bağlamda ALEV Lisemizde amacımız öğrencilerimizi yurt içi ve yurt dışında, Almanca veya İngilizce konuşulan ülkelerde, yükseköğrenim kurumlarına hazırlamak ve başarılarını uluslararası geçerli olan bir diplomayla taçlandırmaktır. Sunulan IB Diploma Programı ile bu olanak sağlanmaktadır.