TOK EXHIBITION Etkinliğini Gerçekleştirdik!

06.06.2022 tarihinde, 11 IB sınıfı öğrencileri, IB programının temel derslerinden olan Theory of Knowledge (Bilgi Kuramı) dersi için, sene boyu işlenen konulara dayanan bir sergi gerçekleştirdiler. 

Öğrencilerimiz, bilgiyi elde etme yollarına, bilginin kaynağına, kapsamına ve etiğine dair gerçek nesneler üzerinden yapılan sorgulamalar sayesinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken birbirlerinin çalışmalarını da gözlemleyerek düşünce dünyalarını geliştirme fırsatı buldular. 

 

On 06.06.2022, 11 IB class students held an exhibition based on the topics covered throughout the year for the Theory of Knowledge course, one of the core courses of the IB program. 

Our students had the opportunity to develop their critical thinking skills by questioning the ways of getting knowledge, the source, scope and ethics of knowledge through real objects, and to develop their world of thought by observing each other’s work.