SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Çevreci bir yaklaşım sergileyerek doğal kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesiyle içinde yaşadığımız doğanın devamlılığının sağlanması çalışmalarına sürdürülebilirlik adı verilir.

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ise resmî olarak ilk kez 1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland’in başkanlığında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda kullanılmıştır. Rapora göre sürdürülebilir kalkınma, “kaynakların tüketiminin, yatırım kararlarının, teknolojik gelişmenin ve kurumsal değişimin bir uyum içinde gerçekleştiği ve insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyelinin artırıldığı değişim süreci” olarak ifade edilmiştir.1

 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.2

 

 

 

Bu hedefler hepimizi etkileyen sorunları kapsamaları bakımından tüm insanlık için daha sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir gezegenin oluşturulmasına hepimizin katkıda bulunmasını sağlıyor.

Köklü sürdürülebilir sorumluluk anlayışımızla önceliği  çağdaş ve topluma yararlı “iyi bireyler” yetiştirmek olan ALEV’de, yaptığımız çalışmalarla bu amaçlara hizmet etmeyi hedefliyoruz.

Eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevre alanlarında yaptığımız etkinlikler ile öğrencilerimizden çalışanlarımıza, öğretmenlerimizden velilerimize uzanan eğitimlerimizle proaktif sürdürülebilirlik anlayışımız, kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı, doğaya, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir göstergesidir.

Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için projelerimizin sürdürülebilir olmasına ve  toplumsal anlamda kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

Gönüllülük esasına dayanan, devamlı proje ve eğitim çalışmalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Validebağ Mustafa Necati Öğretmen Huzurevi’ne CAS Ziyareti

Sahipsiz Patili Dostlarımız İçin ALEV’li Öğrenciler El Ele Verdi

Aş’ımı Paylaşıyorum