Özel ALEV Lisesinde Biyoloji Öğretmenleri Laboratuvar Eğitiminde

Özel ALEV Lisesinde Biyoloji Öğretmenleri Laboratuvar Eğitiminde

     Özel ALEV Lisesi tarafından organize edilen “Biyoloji Öğretmenleri Laboratuvar Eğitimi” çalışmalarımız 18-22 Haziran ve 25-29 Haziran tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. Biyoloji öğretmenlerini laboratuvar kullanımı için cesaretlendirmek, MEB biyoloji müfredatında bulunan deneyleri yapma becerilerini geliştirmek, MEB 2017 biyoloji kitabı dışındaki farklı deney önerilerini sunmak ve öğretmenlere toplu bir ders materyali sağlamak amacıyla lisemizin biyoloji öğretmeni önderliğinde Çekmeköy başta olmak üzere İstanbul genelinde görev yapan biyoloji öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği seminer döneminde bir araya gelindi. Çalışma kapsamında devlet okullarında görev yapan 36 biyoloji öğretmenine laboratuvar eğitimi verilerek öğretmenlerin kendi okullarında da bu çalışmaları uygulaması olanağı sağlanmaya çalışıldı.

 

     Bu proje kapsamında laboratuvar eğitiminde öğretmenlere öncelikle laboratuvarın genel kuralları hakkında bilgiler verildi ve laboratuvar çalışmalarında sıklıkla kullanılan mikroskopta hücre boyutlarının hesaplanması çalışıldı. Teorik bilgilerden sonra sırasıyla 9, 10, 11 ve 12. sınıf deneyleri, enzim aktivitesi, hayvan davranışı, bahçedeki biyoçeşitlilik gibi okullarda sınıf içinde uygulanabilecek grup çalışmalarının yanı sıra bitki ve hayvan hücrelerini boyama, laboratuvar materyali ve föyleri hazırlama gibi etkinlikler projeye katılan öğretmenlerin de aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

 

     9, 10 ve 11. sınıf deneyleri sadece laboratuvarda gerçekleştirilirken 12. sınıf deneyleri için öğretmenler okul çevresinde arazi çalışmasına katılarak deneylerinde kullanacakları bazı materyalleri bizzat kendileri topladılar.

 

     Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vakıf Yönetimine, Okul Müdürümüz Filiz Özbağrıaçık’a ve Asistanlarımız Melisa Bal ile İlknur Gündoğan’a çok teşekkür ederiz.