ORFF-Schulwerk Yaklaşımı Nedir?

ORFF-Schulwerk Yaklaşımı Nedir?

Orff-Schulwerk Model Okulu olmak ve Carl Orff’un müzik felsefesini yaşamak…

Müziğin evrensel bir barış dili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Duygular, müzik sayesinde alıcısına çok kolay ulaşır. Bu nedenle Aborjinlerin ya da Kızılderililerin yaptığı müzik bize bir şeyler anlatabilir.

Müzik aletleri de insanlar gibidir. Her biri birbirinden farklı ama bir aradayken daha güçlü ve ahenklidir. Müziğin doğası farklılıkları ahenkle bir araya getirebilmesidir.

Bu konuyla ilgili besteci Carl Orff’un geliştirdiği, Orff-Schulwerk anlayışına göre “Müziğin birincil sebebi insanın varoluşudur.”

Orff-Schulwerk’in prensipleriyle eğitim almak demek, akış içindeki dönüşümü aktif olarak yaşamak demektir. Gördüğümüz, çizilmiş ya da sembolize edilmiş her şey enstrümanlarla çalınır. Çalınan her şeyin dansı, hareketi oluşturulabilir ve hareket eden her şey yazılabilir. Bu dönüşüm hem bireysel hem de grupla olabilir. Yorumlama, kişinin içsel gelişimine de bağlıdır. Böylece Orff-Schulwerk yaklaşımıyla eğitim almış çocuk tüm duyularını kullanarak öğrenme sürecinin parçası olur.

U. Jungmair’in dediği gibi: “Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan sadece müzik eğitimi değildir, amaç insan yetiştirmektir. Bu tür bir eğitim ders programlarında belirlenen müzik derslerinin çok ötesindedir.”

Müzikle uğraşmak çeşitli şekillerde gerçekleşebilir: aktif olarak müzik yapmak, üretileni çoğaltmak, yinelemek ve aktarılanı almak. Bu yüzden özellikle müzik aşağıdaki sosyal pedagojik amaçların gerçekleştirilmesine yarayan bir araçtır. Orff-Schulwerk yaklaşımında amaç:

· Kendi sosyal yetileri içinde her insanın kendini bulması ve kendini gerçekleştirmesinin teşviki,

· Her insana iletişim olanağı verip desteklenmesi,

· İnsanlara gündelik yaşamın tek yönlülüğüne karşı çıkabilecek başka olanakların sunulması,

· İnsanların farkındalık, eleştiri ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi,

· Farklılıklara saygı göstermeyi öğrenecek çocuklara bireysel, sosyal ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak kabul edip saygı göstermesi için uygun etkinlikler düzenlenmesidir.

ALEV’de Orff-Schulwerk Programı

Özel ALEV Okullarının Okulöncesi, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında müzik dersleri Orff Schulwerk Temel Hareket ve Müzik pedagojisi anlayışında yapılmaktadır. Haftada iki saat olan müzik derslerinde sınıflar iki gruba ayrılarak iki müzik öğretmeninin denetiminde bu çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Ders planlarının konuları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü konulara bağlı kalınarak hazırlanılmış olup konular Orff Schulwerk yaklaşımı doğrultusunda işlenmektedir.

Üç yaş grupları ile başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar uygulanan eğitim programımız 2004-2005 öğretim yılından beri 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projesi “Müzikli Oyun” ile son bulmaktadır. Öğrencilerin Orff-Müzik derslerinde bugüne dek edindikleri yetkinlikleri kullanabilecekleri ve sergileyebilecekleri bu proje çalışmasında ortaya çıkan müzikli oyun yıl sonunda sergilenmektedir. Müzik, Almanca, resim bölümleri ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile disiplinler arası bir çalışma gerçekleşmektedir.

Carl Orff Model Okulu Olarak Özel ALEV Okulları

Orff-Schulwerk eğitim programı, okulumuzda ilk kez 1999 yılında ana sınıfında başlamıştır. Sonraki yıllarda 1, 2, 3 ve 4. sınıflar da programa katılmıştır. 2000 yılında Avusturya Liseliler Vakfının bünyesinde Orff Merkezi’nin de kurulması ve Carl Orff’un eşi Lisolette Orff’un izniyle Özel ALEV Okulları Türkiye’deki ilk ve tek Carl Orff Model Okulu olmuştur.

Orff-Schulwerk Forum Salzburg, Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks ve Orff Schulwerk Eğitim Danışmanlık Merkezi Türkiye’den onaylı “Eğitmen Eğitimi” kursunu tamamlamış ve yetişkin eğitimi kurslarında Orff-Schulwerk eğitimi vermeye yetkili öğretmenlerin 5 tanesi Özel ALEV Okullarının eğitim kadrosunda yer almaktadır.