Öğrencilerimiz IEC ESOL İngilizce Seviye Tespit Sınavına Girdiler!

IEC ESOL İngilizce Seviye Tespit Sınavı 

        06.06. 2022 tarihinde Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimiz International Exam Centre tarafından IEC ESOL İngilizce Seviye Tespit sınavına girmişlerdir. International Exam Centre Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi ( CEFR- Common Eurepean Framework of Reference ) standartlarında sınav yapan kuruluşları akredite eden Quality English ve ALTE, the Association of Language Testers in Europe tarafından onaylı bir sınav merkezidir. 

       Öğrencilerimiz akademik yılın başında bu sınavın birinci basamağına girdiler ve sınıf seviyesine hazır oluşlukları ve güçlü ve zayıf yönleri açısından değerlendirildiler. Sınav sonuçlarına göre müfredat planlaması gözden geçirildi. 

        Bu sınavın ikinci aşaması ile birlikte;  her öğrencinin gelişimi bireysel olarak raporlanacak ve İngilizce öğretim metodlarımızı  gözden geçirerek öğrencilerimizi yönlendirme imkanı bulacağız. 

        Öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyoruz. 

IEC ESOL English Certificate Exams 

       Our Prep and 9 graders took IEC ESOL English Certificate Exams by International Exam Centre  on         06.06. 2022. International Exam Centre is one that is  approved by Quality English and ALTE, the Association of Language Testers in Europe, which accredits the institutions that implement exams  in the standarts of  CEFR- Common Eurepean Framework of Reference. 

       Our students had taken the first stage of this exam in the beginning of the academic year and been evaluated as for being ready for the curriculum and also for their strenghts and weaknesses. According to the results of the exam, the curriculum had been tailored for the students’ needs. 

     Having done the second stage of the exam, the individual progress of each student will be reported and we will have the opportunity to evaluate our methods of teaching English to guide our students. 

    Hereby, we  wholeheartedly congratulate our students in advance.