JMUN (Junior Model United Nations- Junior Model Birleşmiş Milletler)

JMUN (Junior Model United Nations- Junior Model Birleşmiş Milletler) tüm dünyada yapılan sayılı “junior” konferanslardan biridir. JMUN her yıl 11-14 yaş arası ortaokul öğrencileri için düzenlenen ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan iki üç günlük bir konferanstır.

Okulumuzdan 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden bir grup bu yıl 10-11-12 Mart tarihlerinde Özel Koç Okullarının ev sahipliğini yaptığı ve bu yılın temasının   “Dünya Birlikteliği: Barışı ve Devamlılığını Sağlamak” olduğu konferansta Yeni Zelanda’yı başarıyla temsil etmişlerdir. Öğrencilerimiz üç gün süresince farklı okullardan öğrenciler ile iş birliği içerisinde fikir alışverişinde bulunmuş, kimi zaman yeni bir fikir üreterek birlikte çözüm yolları geliştirmişlerdir ve böylece dünya ülkelerini tanıma imkânı bulmuşlardır.

Öğrencilerimizin katıldıkları bu konferansta birinci yabancı dilleri İngilizce olmamasına rağmen birinci yabancı dili İngilizce olan okulların öğrencileriyle iyi bir grup çalışması oluşturmuşlar; sonrasındaysa yaşamış oldukları eğlenceli, öğretici, yaratıcı, üretici deneyimlerini okuldaki arkadaşlarıyla paylaşmışlardır.

Öğrencilerimizin katıldıkları komitelerdeki gösterdikleri çaba ve başarıları ile gurur duyuyoruz.

İngilizce Bölümü

 

JMUN (Junior Model United Nations )

ALEV Secondary School, Year 7 and 8 students  participated the “The Junior Model United Nations (JMUN)” conference which was held at Koç Schools on 10-11-12th  March. The theme of this year’s conference was  ““Unifying the World: Advocating and Ensuring Peace”

They  represented our school in ten different committees as the delegates of “ New Zealand”. They researched the country, took on roles as diplomats, investigated international issues, debated, deliberated, consulted, and then developed solutions to world problems. While debating with the other delegates coming from other schools, they learnt how to listen, to persuade, and to sense when to step back and when to push for agreement and also the importance of tolerance and the pertinence of resolving differences through dialogue and compromise.

At the end of the conference, they were very happy to take part in such an organization and to plant the seeds of new friendships.

We are proud of our students and their effort in the committees.

English Department