“İngilizce Genel Kültür Yarışması” Düzenledik!

“İngilizce Genel Kültür Yarışması” Düzenledik!

13 Haziran 2022 tarihinde İngilizce dersi kapsamında Hazırlık sınıfı öğrencileri, İngilizce dilinde hazırlanmış genel kültür yarışmasına katıldılar. Öğrencilerimiz, sanat, spor, genel kültür, popüler kültür ve dilbilgisi sorularından oluşan yarışmada hem kendilerini test etme hem de eğlenme fırsatı buldular.

On June 13, 2022, Prep class students participated in a general culture trivia in English. Our students had the opportunity to test themselves and have fun in the competition consisting of art, sports, general culture, popular culture and grammar questions.