IBDP Grup4 Proje Sunumları Gerçekleştirildi!

IBDP Grup4 Proje Sunumları Gerçekleştirildi!

“Dünyada her şey için, medeniyetler için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

10 Haziran Cuma günü 11 IB öğrencilerimiz grupça hazırlamış oldukları “Grup4 Projesi” sunumlarını gerçekleştirdiler. 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 1’ini seçerek bir problem oluşturup bu problemin çözümüne ilişkin, fizik kimya biyoloji disiplinlerinden yararlanarak çözüm önerilerini geliştirdiler ve sundular. Öğrencilerimiz, bu çalışmanın tamamını okul saatleri içerisinde kendilerine tanınan 10 saatlik süre içerisinde gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin yaratıcı ve akılcı düşünceler ile deneysel yöntemleri de kullanarak oluşturdukları projeleri dinlemek bizleri geleceğe karşı umutlandırdı. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.