Hazırlık Sınıflarına DSD A2 Almanca Sözlü Sınavı Yapıldı

10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde hazırlık sınıfları DSD A2 Sözlü Sınavı’na girdi. Öğrenciler, sınavda Almancaya ne kadar hâkim olduklarını verdikleri yanıtlarla ispatlamak zorundaydı. Şehir tanıtımı, meslekler, ünlü kişiler, müzik grubu gibi konularda hazırlandıkları çalışmaları sunan öğrenciler, konuyu ne kadar araştırdıklarını da göstermiş oldu.

Sınava katılan tüm öğrencilerimizin başarılı olmasını diliyoruz.

DSD A2 Deutsch-Vergleichsarbeit am ALEV Gymnasium

Am 10. und 11. Mai haben die Schüler aus den Vorbereitungsklassen am mündlichen Teil der DSD A2 Prüfung teilgenommen. Hier mussten die Schüler ihre Sprachkenntnisse in Beweis stellen, indem sie auf die Fragen ausführliche Antworten gaben und mussten danach eine Präsentation über Städte, Schauspieler, Musikgruppen und ähnliche präsentieren und erzählen. Hierdurch wurden die Sprachkenntnisse der Schüler geprüft.

Wir hoffen, dass alle Schüler die Prüfung bestehen und wünschen im Weiteren viel Erfolg.