Atıkları Değerlendiriyoruz!

Atıkları Değerlendiriyoruz!

Etrafımızda gördüğümüz her çöp aslında atılması gereken, değersiz maddeler değildir. O çöpün içinde gördüğünüz birçok atık madde, tekrar ham madde olarak kullanılabilir, değerlendirilebilir. Onları çöpe atmadan önce geri kazandırabileceklerimizi ayırmamız gerekmez mi?  

“Geri dönüştürebileceğimiz hiçbir atık çöp değildir.” ifadesinden yola çıkarak 1. sınıf öğrencileri olarak uzun soluklu bir proje başlattık. Amacımız geri kazanılabilir maddeleri toplamak, değerlendirmek ve böylece çevre bilinci oluşturmaktır. 

 ALEV Okulları 1. sınıflar olarak geri dönüşüm konulu yazar etkinlikleri, sınıf çalışmaları, tatil etkinlikleri ile önce bizler bilgilendik. Bilgilenmeye de devam edeceğiz. “Paylaş ki devam etsin.” sloganıyla ALEV Okullarının tüm aile üyelerini bilgilendirmek için de okulun çeşitli bölümlerini gezdik. Herkesi bu sorumluluğa ortak olmaya davet ettik. Koridorumuzda kendi çizimlerimizle oluşturduğumuz atık kutularına hafta boyunca değerlendirilebilir atıklar attık. Daha da atacağız. ​

 

Die Wiederverwendung (Recycling)
Vieles, was wir als Müll bezeichnen, ist wiederverwendbar. Deshalb ist die Trennung des Mülls ganz wichtig für unsere Umwelt. Die ersten Klassen haben ein Projekt gestartet mit dem Ziel, alles Wiederverwendbare zu sammeln und zu recyclenDie Schüler sollen dadurch ein gröβeres Umweltbewuβtsein bekommen. 

Durch verschiedene Aktivitäten (Lesungen mit Schriftstellern, Projekte in den Klassen und in den Ferien) konnten die Schüler sich mit diesem Thema auseinandersetzen und viel voneinander lernen.  Unter dem Slogan “Teilt es mit und macht weiter so!”  wollen wir in unserer Schule ein Bewusstsein für unsere Umwelt fächerübergreifend schaffen. 

Das ist erst der Anfang!