Atık Pil Toplama Kampanyası Atık Pil Toplama Kampanyası

Atık Pil Toplama Kampanyası Atık Pil Toplama Kampanyası

Çevreye bilinçsizce atılan piller, doğaya dolayısı ile insan hayatına ciddi zararlar vermektedir. Pillerin içerisinde bulunan ağır metaller (cıva, kadmiyum, çinko, kurşun, mangan, demir, lityum, nikel ve kobalt) toprakta çözünerek yeraltı sularına karışabilmektedir. Bir kalem pil yaklaşık olarak dört metre küp toprağı ya da 600 bin ton suyu kirletebilir ve zehirleyebilir. Ayrıca pillerin içerisinde bulunan cıvanın bir gramı 20 bin ton besini veya 10 milyon litre suyu zehirleyebilmektedir. Ülkemizde yıllık ortalama 6 ile 7 ton pil kullanılmaktadır. Permalev Kulübü olarak bu soruna dikkat çekmek ve çözümüne katkıda bulunmak üzere atık pil toplama kampanyası düzenlemekteyiz.

Aktion zum Sammeln leerer Batterien

Oft werden leider leere Batterien achtlos in den Müll geworfen. In ihnen sind Schwermetalle, die der Natur Schaden zufügen. Stellen Sie sich vor, dass allein in der Türkei, wo pro Jahr sechs bis sieben Tonnen Batterien produziert werden, diese schlieβlich ohne besondere Vorkehrungen entsorgt werden.

Die Permaley AG startet aus diesem Grunde eine Sammelaktion, um Altbatterien zum Recyclen zu gewinnen.

 

*Görsel MEB web sayfasından alınmıştır.