Anaokulu Öğrencilerimiz ile GEMS Uğur Böcekleri Projesini Gerçekleştirdik!

Anaokulu Öğrencilerimiz ile GEMS Uğur Böcekleri Projesini Gerçekleştirdik!
Anaokulu öğrencilerimiz 4 hafta süresince GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)- Uğur Böcekleri konusunu işlediler.
Bu süre içinde Uğur Böceklerinin;
Yaşam döngüsü,
Savunma becerileri,
Düğüm atma,
Simetri,
Problem çözme,
Olay sıralama,
Çalışmalarına bol bol yer verilerek konu tamamlandı.