Prof. Dr. İonna Kuçuradi ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken İle Felsefe Dünyasına Yolculuk

Prof. Dr. İonna Kuçuradi ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken İle Felsefe Dünyasına Yolculuk

4.Kasım.2022, Cuma günü 11.sınıflardan öğrencilerimiz, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi Müdürü ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İ. Kuçuradi ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile buluştu.

Türkiye’de felsefenin gelişmesi ve yaygınlaşmasında önemli isimlerden olan İ. Kuçuradi ve B. Çotuksöken’e sorularını yönelten öğrencilerimiz, aldıkları yanıtlarla hem felsefede kavramları doğru tanımlamanın önemini hem de felsefenin uzun bir yolda yürümek olduğunu fark ettiler.

Kuçuradi, “İnsan için özgürlük mümkün müdür?”, “Vicdan doğuştan var olan bir yeti midir?”, “Adil olmak mümkün müdür?”, “İnsan haklarının sınırları var mıdır?” gibi sorulara yanıt vermek için önce “özgürlük”, “vicdan”, “adalet”, “insan hakları” gibi kavramların doğru tanımlanması gerektiğini belirtti. Kuçuradi, bu kavramların doğru tanımlanmadığı durumlarda doğru değerlendirmeler yapılamayacağına ve felsefi problemleri hayatta görebilmenin mümkün olmayacağına değindi.

2005’te İnsan Hakları Merkezi’nin kurulmasını sağlayan İ. Kuçuradi, her meslek grubundan insanın, insan haklarını bilmesi gerektiğini vurguladı. Binaların sağlam yapılması, merdiven basamaklarının planlanması gibi mühendislik uygulamalarının aslında sadece teknik bir eylem olmadığını, “insan hakları” bilgisini gerektirdiğini belirtti.

İ. Kuçuradi ve B. Çotuksöken’e dünyaya felsefe gözüyle bakmamıza katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz.