ALEV Okullarında IB Diploma Programı

Özel ALEV Okulları, 1998 yılında Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan; akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve uluslararası kalite normlarında eğitim vermeyi ilke edinmiş Avusturya Liseliler Vakfı tarafından kurulmuştur.

Bu bağlamda ALEV Lisemizde amacımız öğrencilerimizi yurt içi ve yurt dışında, Almanca veya İngilizce konuşulan ülkelerde, yükseköğrenim kurumlarına hazırlamak ve başarılarını uluslararası geçerli olan bir diplomayla taçlandırmaktır. Sunulan IB Diploma Programı ile bu olanak sağlanmaktadır.

Uluslararası Bakalorya; kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon; zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve disiplinli değerlendirmeler geliştirmek üzere okullarhükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır.

Programlar, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkinsevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

IB Diploma Programı 16-19 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış bir programdır. IBDP Avusturya, Almanya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan dünyaca ünlü birçok üniversite tarafından tanınmaktadır. IB Diploması Avusturya’da 6 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Matura gibi üniversitelere giriş diploması olarak kabul edilmiştir.

IB Dünya Okulu olmak için gerekli politikaları ve aksiyon planları oluşturup uygulamaya koyan okulumuz yapılan denetimin ardından Nisan 2016’da IB Organizasyonu tarafından akredite olmuştur.

Yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları eğitimlerden aldıkları bilgileri, birikimleri ile pekiştiren IBDP öğretmenlerimiz, 11 ve 12. sınıflarda okutulan IBDP derslerini, oluşturdukları iki yıllık çalışma programları doğrultusunda Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak vermektedir.

IB Organizasyonunun “Daha iyi bir dünya için EĞİTİM”  felsefesini benimsemiş olan ALEV Okulları öğrencileri, uluslararası tanınan diplomaları ve sahip oldukları nitelikli eğitimle globalleşen dünyada yerlerini almak üzere eğitim sürecine devam edecektir.