Bu projede amaç, kentin bir parçası olan okulun atıl alanlarını permakültür ilkelerine uygun bir biçimde yeniden tasarlayarak ve dönüştürerek bir gıda ormanı ve bostan oluşturmaktır. Bir gıda ormanı ya da orman bahçesi, tıpkı doğal bir ormanda olduğu gibi birçok farklı türde ağaç ve bitkiyi içerir fakat onun doğal bir ormandan farkı, yenebilir ürünler veren ağaç ve bitkilerden oluşması ve tasarımcısının “insan” olmasıdır. Orman bahçesi tasarımı, bizzat doğadan devşirildiğinden doğadaki gibi çeşitlilik gösterir ve çok işlevli öğeler içerir. Öğeler; kendilerine ve bize fayda sağlayacak şekilde tasarıma yerleştirilirler ve temelde amaç, aynen doğadaki gibi neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve kendi kendine sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkarmaktır. Gıda ormanı tasarımı ve tasarım uygulaması ister kırsalda ister kentte olsun, çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe çok iyi bir örnektir.

İklim değişiklikleri ve çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı günümüzde permakültür, basit ve hayati uygulamalarıyla bize kırsal ve kent ölçeğinde çözümlere odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Permakültürü kısaca tanımlamak istersek “etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarım bilimi” diyebiliriz. Okul bahçesinde planlanan orman ve bostanlar; doğanın çeşitliliği ve kentsel sürdürülebilirliğin yanı sıra karbon ayak izi, tüketim ve çöp kültürü, kentteki enerji döngüsü ve atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konularda ilgi uyandırmayı ve kent ölçeğinde de gıda üreten ve havayı temizleyen ve tabi ki bize esenlik veren orman alanlarının yaratılmasının mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Projenin amacı y = a x2 + b x + c  parabolünün y = k   gibi bir doğru ile arasında kalan bölgede yer alan en büyük alana sahip dikdörtgenin alanını türev kullanmadan hesaplama yöntemi oluşturmaktır.