Okulumuzun ana sınıfından başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar Orff- Schulwerk yaklaşımıyla uyguladığımız müzik eğitimi programımız 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projesiyle son bulmaktadır. Öğrencilerimizin Orff-Schulwerk yaklaşımıyla uygulanan müzik derslerinde bugüne dek edindikleri yetkinlikleri kullanabilecekleri ve sergileyebilecekleri bu proje çalışmasında ortaya çıkan müzikli oyun yıl sonunda sergilenmektedir. Önceleri yalnız Müzik Bölümü olarak hazırlanan proje daha sonra Almanca Bölümü ile birlikte çalışılmaya başlanmış, Resim Bölümü’nün hikâyeyi resimlendirme ve afiş ve dekor oluşturma desteğiyle disiplinler arası bir ürüne dönüşmüştür.