Müzik Bölümü olarak yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimize enstrümanlarla ilgili deneyimler kazandırmanın, müzik yapmanın keyfini yaşatmanın yanı sıra belli bir müzik kültürü kazanmalarını sağlamak ve dinleme becerilerini geliştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bunun için derslerimizde sık sık dinletiler yapmakta ve her dönem öğrencilerimizin performanslarını sergileyebilecekleri konserler düzenlemekteyiz.

Okul Aile Birliği ile işbirliği içinde düzenlediğimiz konserlerde ise öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla performanslarını sergilemektedirler.