PermALEV Projesi’nin Poster Sunumu

ERG’nin (Eğitim Reformu Girişimi) Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na poster sunum yapmak üzere kabul edildik. Matematik Öğretmenimiz Emrah Ateş, PermALEV  projesini “Eğitimde ekolojik okur yazarlık nasıl güçlenir/desteklenir?” başlığı altında 7 Nisan 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesinde poster sunum olarak aktaracak.

PermALEV Projesi Hakkında

“Ekolojik farkındalığı yüksek toplumlar, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarlayabilir” motivasyonuyla yola çıkan projede, proje için yazılan eğitim programıyla, öğrencilerin doğayı tekrar anlamlandırmaları, yaşanan sorunları…

“Ekolojik farkındalığı yüksek toplumlar, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarlayabilir” motivasyonuyla yola çıkan projede, proje için yazılan eğitim programıyla, öğrencilerin doğayı tekrar anlamlandırmaları, yaşanan sorunları fark etmeleri ve bu sorunlara çözüm alternatifleri üretmeleri hedeflenmiştir. Uygulamanın başlangıç aşamasında öğrenciler doğal döngüleri, gezegenin eşiklerini, insanoğlunun gündelik yaşam tarzıyla kötü gidişata nasıl katkı (!) sunduğunu araştırmışlardır. Çözüm alternatifleri arayışında ekolojik sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin yapacakları uygulamalarda permakültür ilkeleri yöntem olarak belirlenmiştir. Endüstriyel tarımın insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kimyasal destekleyici kullanmadan iki dönümlük araziye meyve ağacı ve destekleyici fideler dikilerek gıda ormanı oluşturulmuştur. Yükseltilmiş sebze yatakları, damlama sulama sistemi inşa edilmiştir. Yemekhane atıkları komposta dönüştürülerek toprak desteklenmiştir. İki buçuk yılın sonucunda öğrenciler kendi tasarımlarını yapabilen, ekolojik farkındalığı yüksek ve gündelik hayatlarını bu doğrultuda yeniden planlayan bireyler olarak tanımlanabilir.

ERG bağlantı linki: http://program.egitimdeiyiornekler.org/education/detail/25/permalev-projesi