Orff-Shulwerk Model Okulu olmak ve Carl Orff’un müzik felsefesini yaşamak…

Müziğin evrensel bir barış dili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Duygular, müzik sayesinde alıcısına çok kolay ulaşır. Bu nedenle Aborjinlerin ya da Kızılderililerin yaptığı müzik bize bir şeyler anlatabilir.

Müzik aletleri de insanlar gibidir. Her biri birbirinden farklı ama bir aradayken daha güçlü ve ahenklidir. Müziğin doğası farklılıkları ahenkle bir araya getirebilmesidir.

Bu konuyla ilgili besteci Carl Orff’un geliştirdiği, Orff-Schulwerk anlayışına göre “Müziğin birincil sebebi insanın varoluşudur.”

Orff-Schulwerk’in prensipleriyle eğitim almak demek, akış içindeki dönüşümü aktif olarak yaşamak demektir. Gördüğümüz, çizilmiş ya da sembolize edilmiş her şey enstrümanlarla çalınır. Çalınan her şeyin dansı, hareketi oluşturulabilir ve hareket eden her şey yazılabilir. Bu dönüşüm hem bireysel hem de grupla olabilir. Yorumlama, kişinin içsel gelişimine de bağlıdır. Böylece Orff-Schulwerk yaklaşımıyla eğitim almış çocuk tüm duyularını kullanarak öğrenme sürecinin parçası olur.

U. Jungmair’in dediği gibi: “Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan sadece müzik eğitimi değildir, amaç insan yetiştirmektir. Bu tür bir eğitim ders programlarında belirlenen müzik derslerinin çok ötesindedir.”

Müzikle uğraşmak çeşitli şekillerde gerçekleşebilir: aktif olarak müzik yapmak, üretileni çoğaltmak, yinelemek ve aktarılanı almak. Bu yüzden özellikle müzik aşağıdaki sosyal pedagojik amaçların gerçekleştirilmesine yarayan bir araçtır. Orff-Schulwerk yaklaşımında amaç:

· Kendi sosyal yetileri içinde her insanın kendini bulması ve kendini gerçekleştirmesinin teşviki,

· Her insana iletişim olanağı verip desteklenmesi,

· İnsanlara gündelik yaşamın tek yönlülüğüne karşı çıkabilecek başka olanakların sunulması,

· İnsanların farkındalık, eleştiri ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi,

· Farklılıklara saygı göstermeyi öğrenecek çocuklara bireysel, sosyal ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak kabul edip saygı göstermesi için uygun etkinlikler düzenlenmesidir.

Anaokulunda Yaşam