Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır. Bale eğitimleri klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine katkı sağlar.

Anaokulunda Yaşam