Okulumuzda erken yaşta eğitim, farklı modellerden yararlanılarak sağlam temeller üzerine oluşturulmuştur. Bütün gelişim alanlarının birbiriyle etkileşim halinde olduğu gözetilerek branş derslerinde ulusal ve uluslararası araştırmalar baz alınarak öğrencilerimizin o branşa ait temel deneyim ve becerileri kazanmaları desteklenmektedir.

Anaokulunda Yaşam