Öğrenci yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir etken olmasından hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olurlar.  Birimimiz öğrencilerin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ALEV Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışından hareketle öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerini düzenli gözlemler ve objektif çalışmalarla takip etmektedir.

ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarına yönelik tarama çalışmaları yapılır. Her öğrencinin sosyal, duygusal süreçleri birebir olarak takip edilir.

Grup Çalışmaları

  • Yapılan tarama çalışmaları, sınıf içi gözlemler, öğretmen ve aileden gelen geribildirimler sonucunda çocukların grup çalışması ihtiyaçları tespit edilir.
  • Grup çalışmaları, sosyal beceri eğitimini ve sosyal beceriyi geliştirmeyi hedef alarak planlanır ve “duygularını ifade edebilme, başkalarının duygularını anlama, sorun çözme becerisi, kurallara uygun davranabilme” konu başlıklarında çocuklarla çalışılır.

Rehberlik Dersleri

Eğitim yılı boyunca hazırlık sınıflarında iki haftada bir rehberlik dersleri yapılır.

AİLEYLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ebeveynlerimizle sene başında özel paylaşım toplantısı yapılır.

Öğrenci ihtiyaçları düşünülerek, velilerimizle paylaşım toplantıları, bilgilendirici seminerler veya grup çalışmaları planlanır.

Her ay yayınlanan Meine Schule’de (anaokulu bülteni) güncel konular üzerinden derlenen yazılar velilerimizle paylaşılır.

ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle belli aralıklarda bir araya gelerek öğrenci bilgi paylaşımı yapılır.

Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir.

Anaokulunda Yaşam