ÖZEL ALEV OKULLARI MİSYONU

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen;

Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan;

ORFF yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi nosyonları içselleştiren;

Akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş;

Düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen;

Evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen;

İnsana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı;

Öz güveni yüksek;

Çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere tüm eğitim basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık sebebimizdir.

ALEV SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission is to provide our students with an international education throughout their whole educational life in a learning environment where students can grow to become a “World Citizen”.

This international education seeks to

  • develop their potential and their competences, with the consciousness of lifelong learning,
  • make them use German and English according to the levels mentioned in the European Common Framework for Languages, beside their mother tongue Turkish,
  • let them understand and internalise the connection between music, language and activity through the Orff Approach
  • deliver a well-rounded education that encourages the development of social, cultural, artistic competences and physical education, including social, moral, emotional and physical growth,
  • foster understanding and respect for others, freedom of thought and expression,
  • prepare our students for global citizenship, as well as to teach them all of the very basic human values and the principles and reforms of Atatürk, the founder of the modern Turkish Republic,
  • provide facilities to improve students’ IT skills
  • support students’ self-consciousness, personal responsibility on their way to  become tomorrow’s leaders.