SOSYAL ETKİNLİKLER

Özel ALEV Lisesi’nde öğrencilerimiz ders programlarının dışında, gerek etkinlik saatlerinde gerekse diğer zamanlarda sosyal ve bilimsel konularda araştırmalara yapmak, analiz etmek ve sonuç almak amacıyla proje çalışmaları yaparlar. Proje çalışmaları öğrencilerimize ülkemizde ve yurt dışında bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif alanlarda kendilerini deneme fırsatı vererek, bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanıyarak yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu vizyonla lisemizde AB Comenius Projeleri, ekolojik sistemle ve çevre duyarlılığıyla ilgili çevre projeleri ve toplumsal duyarlılık projeleri gerçekleştirilmektedir.

ALEV Lisesi’nde ders programlarının dışında, haftada 3 saat öğrencilerin tüm ve çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitsel etkinlikler programı uygulanır. Etkinlik saati Çarşamba günü  13:05-15:15 arasındadır.