EĞİTİM - ÖĞRETİM

“Eğitim Meyvenin Kendisi Değil, Bilgi Ağacından Meyve Toplamaya Yarayan Merdivendir.”

                                                                                                         Bernard Shaw

ALEV  akademik hedefleri yüksek bir okul olmanın yanı sıra öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen sosyal aktivitelere ve etkinliklere de önem verir.

 Bilimsel düşünme süreçleri, bilimsel bilgiye ulaşma uygulama ve deneyleme yoluyla öğretilir.

Birinci sınıftan itibaren ana dil eğitiminin üzerinde özen ve önemle durulur.   Öğrencilerin özgün ve eleştirel düşünmeleri, tartışmaları, fikir üretmeleri, okuduklarını özgürce yorumlamaları ve yazmaları için ortam sağlanarak çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalar 8. sınıfta yapılan TEOG(Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sistemi) sınavlarının alt yapısını oluşturur.

Anadilin yanı sıra Almanca ve İngilizce dilleri Avrupa dil standartlarının B1seviyesinde öğretilir. Almancanın ilk yabancı dil olarak öğrenilmesi İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir etken olmanın yanında öğrencilerin bilişsel gelişimine de katkı sağlar.

Okulumuzda, ulaşılan bilgiyi doğru kullanabilen, aynı anda birden fazla zor işi sürdürebilen, sorun çıktığında sakinliğini koruyarak doğru ve akılcı çözümleri üretebilen, sanat ve spor alanında genel kültür birikimi olan öğrenciler yetiştirilir.

Çocukların esnek düşünebilme,  farklı bakış açılarını yakalayabilme ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmeleri üzerinde çalışılır. Yapılan etkinlikler farklı derslerle ilişkilendirilerek öğrencinin bilgi transferi yapması kolaylaştırılır.

Kütüphaneyi aktif olarak kullanırken bilgi okur yazarlığı dersinde öğrendikleri akademik dürüstlük politikası doğrultusunda, bilgi teknolojilerini de kullanarak ödev, araştırma ve proje çalışmaları yaparlar. 

Okulun eğitim sistemi öğrencilerin alt yapılarını güçlendirirken; okuma, düşünme, tartışma, yorumlama ve yaratıcılıklarını kullanmalarına da olanak sağlar. Okul hayatında öğrencilerimiz ailelerinden bağımsızlaşırken, neyi ne kadar yapabileçeklerini öğrenip kendilerine yeten bireyler  olarak yetişirler.

Orff- Schulwerk Yaklaşımıyla görsel, işitsel, dokunsal olmak üzere farklı duyulara hitap eden çok yönlü çalışmalar sürdürülür.  

Öğrencilerimizin inisiyatif alabilen, sorumluluklarının bilincinde, haklarını arayan, doğa bilinci gelişmiş, duyarlı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.