İNGİLİZCE

“Yabancı dil bilmeyen birisi kendi dilini de bilemez.”        Goethe

“He who does not know foreign languages does not know anything about his own.”

MİSYONUMUZ

İngilizce dil becerilerini; bireysel farklılıkların gözetildiği, eğlenceli bir sınıf ortamında edinen, bu becerilerini uluslararası projelere taşıyan, farklı kültürleri tanıyan, çevresine duyarlı,  hoşgörülü, yapıcı ve paylaşımcı birer dünya vatandaşı olarak yetişen, İngilizce yeterliliklerini uluslararası dil sınavları ile belgeleyen, özgüveni yüksek, girişimci bireyler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

HEDEFİMİZ

Öğrencilerimizi İngilizce dil becerilerini aktif olarak kullanabilen, geliştiren, girişimci, çevreye duyarlı, farklılıklara açık ve paylaşımcı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek.

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek iletişimsel yeterliliğini arttırmaktır.

PROGRAMIMIZ

2. SINIFLAR : Temel kelimeler, belirlenmiş temalarda hikâyeler ve canlandırmalarla, görsel ve işitsel materyallerle desteklenerek öğrencilerin motor becerilerini de destekleyici aktivitelerle gerçekleştirilir.  

3. SINIFLAR : Öğrenciler selamlamayı, hava koşullarını, mevsimleri, ayları, hayvanları, renkleri, evin bölümlerini, kıyafetleri, hobileri, tekil-çoğul kavramları ifade eder. 

4. SINIFLAR:  Öğrenciler İngilizcenin temel yapılarını kurallarına göre kullanır. Şu anda olan olaylar ve genel yaşantıları hakkında okuduğunu anlar ve yazar. Okulda, sınıfta, evde, çevresinde var olan nesneleri tanır, ifade eder ve yazar.

5. SINIFLAR : Temel bilgileri almış  öğrenciler, okuma-anlama, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirir. Sorular sorar ve sorulan sorulara yanıt verir. Zamanları kullanarak geçmiş, gelecek ve şu andan bahseder. Kendisinin ve arkadaşlarının neler yapıp, yapamadığını ifade eder. Öğrencilerimizin teknolojiyi kullanarak etkin olmaları teşvik edilir.

 6. SINIFLAR:  A2 düzeyinde hikâye kitaplarını okur, anlatır, yorum yapar. Okuduğu kitapla ilgili yazılı değerlendirme yapabilir.

7. SINIFLAR: B1 düzeyine ulaşmak için hikâye kitapları okur, anlatır, yorum yapar. Yazma becerilerini geliştirir.

8. SINIFLAR : Öğrencilerimiz  B1 seviyesinde okuduğu kitapları,  izlediği filmleri  anlar, anladığını ifade eder.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ   seviyelerine uygun  Cambridge “ YLE-Young Learners Exams, KET ve PET” Sınavlarına  girerek, bu sınav sonucunda aldıkları sertifikalarla İngilizcedeki yeterliliklerini  uluslararası standartlarla  belgelendirirler.

Tüm dünyada yapılan sayılı “junior” konferanslardan biri olan  JMUN (Junior Model United Nations- Junior Model Birleşmiş Milletler) konferanslarına  11 – 14 yaş arasındaki öğrencilerimiz katılarak, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğrenirler.

PROJELER

A- Erasmus+ projelerimiz

Amacımız; İngilizcenin etkin kullanılacağı ortamlar yaratarak, öğrendiklerini hayata geçirmelerini sağlamak, objektif ve çok yönlü bakabilen kuşaklar yetiştirmektir.

1-      Benim Gezegenim, Benim Hayatım. Her ikisini birden nasıl koruyabilirim?

(2010-2012) Bu Comenius projesiyle Italya- İngiltere - Danimarka proje katılımcılarıyla okul ziyaretleri yapılarak çevre problemlerine ürettiğimiz çözümler paylaşıldı. Birlikte oluşturduğumuz kitapçık hâline getirildi.

2-  Daha Yeşil bir Avrupa şehri  Yaratmak

Yapılan proje çalışmalarında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan’dan katılımcılarla  ortak çalışılarak daha yeşil bir şehir hikâ+yesi çizgi roman olarak yazılmış ve farklı bakış açılarıyla 9 farklı yeşil şehir maketi yapılmıştır.

Detaylı bilgi : http://www.alev.k12.tr/kazanmak-icin-iddiaya-girmek-a-bet-for-a-g-e-t/

B-Uluslararası kısa dönem değişim projelerimiz:

İngiltere:

Öğrencilerimizin farklı kültürleri tanırken, İngilizcelerini geliştirmeleri amacıyla İngiltere’de bulunan St Wilfrid’s  School and Sixth Form Collegeın  davetlisi olarak  “International Week” kutlamalarına  2009 yılından beri  katılmaktayız.

Fransa:

Fransa’da bulunan ‘Jules Verne’  Okulu ile okul ortaklığımızın pekiştirilmesi ve kültürel değişimin geliştirilmesi amacıyla farklı projelerle karşılıklı değişim gerçekleşti.

Danimarka:

Danimarka’da bulunan ‘Pedersborg Skole’   ile okul ortaklığımızın pekiştirilmesi ve kültürel değişimin geliştirilmesi amacıyla her yıl farklı projelerle karşılıklı değişim gerçekleşti.

Portekiz:

Portekiz’de Agrupamento de Escolas do Crato okulu ziyaret edildi ve 1 Haziran Portekiz Çocuk Bayramı birlikte kutlandı. Okul ortaklığımızın pekiştirilmesi ve kültürel değişimin geliştirilmesi amacıyla her yıl farklı projelerle karşılıklı değişim gerçekleşti.

Yunanistan :

“Kalimerhaba Projesi” doğrultusunda okulumuzdan bir grup öğrenci Yunanistan’daki 2nd Junior High School of Alexandroupoli  okulunu ziyaret etti. Celal Başlangıç’ın “KaliMerhaba” adlı kitabındaki öykülere dayanarak hazırlanan aynı isimli bir oyunu İngilizce sahnelediler.

23 Nisan Şenlikleri

Öğrencilerimiz 23 Nisan haftasında  davet edilen yabancı öğrencilerle , belirlenmiş konuyla ilgili çeşitli etkinlikler yaparken, farklı kültürleri tanıma fırsatı elde ederler.