-Görsel Sanatlar

 “Kelimelerin şiirleri, notaların müziği şekillendirmesi gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum.” Joan Miro

“Resim bir akıl işidir.” Leonardo Da Vinci

Öğrencilerimizi; Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanan,  Atatürk’ ün sanata verdiği önemi kavrayan, sanatsal yaratıcılığı her geçen gün gelişen, çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişiliğe sahip, sanatı ve sanatçıyı takdir eden, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkan, çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi, saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma hazırlamaktır.

Hedefimiz

Eğitimin ilk yıllarında çocuklar kendini ifade etmekte resmi araç olarak kullanırlar, bu yüzden görsel sanatlar dersi öğrencilerin hem psikolojik olarak rahatlayabilmelerini hem de sanatsal etkinlikler yaptıkları yaratıcılığı geliştiren bir süreçtir.

Bu süreç içinde öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, özgün düşünebilmeleri,  tasarıma yönelik hayal güçlerini geliştirebilmeleri, sanatsal terimleri, kavramları öğrenmeleri aynı zamanda Türk ve dünya sanatçıları hakkında da bilgi sahibi olmaları ve çevrelerindeki güzel sanatlarla ilgili olayların (sergi, bienal vb.) farkına varmaları hedefimizdir.

Öğrenme Sürecimiz

Öğrencilerimiz, teknolojinin sağladığı olanakları, hızla gelişen sanatsal materyalleri ders yapılan atölyelerde kolayca ulaşabileceği biçimde bulurlar. Çizim yapmanın, üretmenin yanı sıra dünya sanat tarihi içerisindeki ressamlar ve sanat akımları hakkında bilgilendirilip müzeler, sanat eserleri ve güzel sanatlar konusunda sunumlar izlerler. Uygulamada kendi tasarladıkları çalışmaları özgürce yaparlar. Yıl boyunca okul içinde ve dışında sanat fuarları, sergiler, bienaller, yarışmalar gibi birçok etkinliğe hem izleyici hem aktif olarak katıldıkları gibi, tüm yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sene sonunda karma bir sergide sunarlar.

Teknoloji ve Tasarım:

Teknoloji ve tasarım dersi; yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, çözümler üreten, düşüncelerini kurgulayan, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere yeteneklerinin ve ilgilerinin farkına varmaları, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için uygun ortamlarda planlı çalışma ve işbirliği alışkanlıkları kazandırır. Teknolojinin olanakları yanında kil, ağaç, metal, plastik gibi her türlü malzeme kullanılarak yaratıcı ifade ve düşüncelerin üretilmesini ve hayata geçirilebilmesini hedefler.